«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

Απ. Κατσιφάρας «Δικαίωση των επιλογών μας ο νέος νόμος για δημιουργία Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας σε κάθε Περιφέρεια»

Για τις σημαντικές ευκαιρίες που ανοίγονται για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από τον νέο νόμο για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε την προηγούμενη Πέμπτη, ενημέρωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη χθεσινή διπλή συνεδρίαση του Σώματος...


Ο νέος νόμος αφενός θεσμοθετεί τη δημιουργία Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας, ένα όργανο το οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχε συστήσει με δική της πρωτοβουλία από το ξεκίνημά της. Αφετέρου, ο νέος νόμος προβλέπει τη δημιουργία του Ερευνητικού Κέντρου Δυτικής Ελλάδας, που αποτελούσε πάγιο αίτημα της Περιφέρειας μας.
«Η πρωτοπόρος ενέργεια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το 2011, στην αρχή της πρώτης θητείας της – που την συνέχεια υιοθετήθηκε από σχεδόν όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας – σήμερα έχει αποκτήσει νομοθετική υπόσταση και διακεκριμένη θέση και αποστολή» ανέφερε κατά την εισήγησή του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, τονίζοντας ότι «Πλέον το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας θωρακίζεται θεσμικά, ώστε να συνεχίσει να υποστηρίζει την Περιφέρειά μας σε θέματα ανάπτυξης της έρευνας και καινοτομίας, προώθηση της ανάπτυξης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και στη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών και φορέων της Περιφέρειάς μας σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα».
Σύμφωνα με το νέο Νόμο, το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) αποτελείται από 7 μέλη εκ των οποίων 3 προέρχονται από τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο και τα υπόλοιπα από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον επιχειρηματικό χώρο και τους παραγωγικούς φορείς. Η επιλογή των στελεχών του ΠΣΕΚ γίνεται μέσα από ανοικτή δημόσια ανακοίνωση, υποβολή βιογραφικών και κρίση από τριμελή επιτροπή διακεκριμένων επιστημόνων της Περιφέρειας. Η τελική επιλογή και διορισμός της μελών του ΠΣΕΚ γίνεται από τον Περιφερειάρχη.
Σχετικά με τη δημιουργία του Ερευνητικού Κέντρου Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Κατσιφάρας ανέφερε κατά την εισήγησή του: «Ο νέος νόμος θεσμοθετεί την από καιρό κατατεθειμένη πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την δημιουργία του Ερευνητικού Κέντρου Δυτικής Ελλάδας. Η θεσμοθέτηση του Ερευνητικού Κέντρου Δυτικής Ελλάδας ισχυροποιεί την Δυτική Ελλάδα ως έναν από τους πλέον δυναμικούς πόλους έρευνας και καινοτομίας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, δημιουργώντας την απαιτούμενη κρίσιμη μάζα ερευνητικού και επιστημονικού δυναμικού και με στόχο την προαγωγή της αριστείας.».
Το νέο Ερευνητικό Κέντρο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα περιλαμβάνει δύο νέα ερευνητικά ινστιτούτα που θα δημιουργηθούν (ένα για τρόφιμα και φάρμακα και ένα για τεχνολογία στην ιατρική), καθώς και το υφιστάμενο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) που θα μετονομαστεί και θα τεθεί υπό το νέο φορέα.
«Τα τρία ινστιτούτα του Ερευνητικού Κέντρου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα προστεθούν στα τρία υφιστάμενα που υπάρχουν στην περιοχή μας (ΙΕΧΜΗ, ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ΕΘΙΑΓΕ), και στο μέλλον η Δυτική Ελλάδα θα διαθέτει 6 ινστιτούτα έρευνας και τεχνολογίας. Αν σε αυτά συνυπολογίσουμε το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, το Corallia InnoHub, το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ, διαπιστώνουμε ότι στη Δυτική Ελλάδα δημιουργείται ένα ισχυρό «οικοσύστημα» γύρω από την έρευνα και την καινοτομία, που μπορεί να προσφέρει ανάπτυξη και βιώσιμες θέσεις εργασίας» ανέφερε ο κ. Κατσιφάρας και κατέληξε επισημαίνοντας ότι «Απαιτείται η ισχυρή βούληση και συνεισφορά από την πλευρά της Πολιτείας και των αρμόδιων φορέων για την στελέχωση των νέων ινστιτούτων με προσωπικό και υποδομές, ώστε να αποκτήσουν οικονομική βιωσιμότητα και να αναπτυχθούν. Ήδη το Πανεπιστήμιο Πατρών πλήττεται ανεπανόρθωτα από τις «οριζόντιες» και «τυφλές» διαθεσιμότητες. Οι διαθέσιμοι θα πρέπει να αποτελέσουν πρώτη επιλογή για τη στελέχωση των νέων ινστιτούτων.».