«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

Ανδρέας Μακρυπίδης: «Θεωρώ απαράδεκτη την επαναφορά, δια της πλαγίας οδού, της Εκτροπής του Αχελώου.»

Ο Βουλευτής Ανδρέας Μακρυπίδης παρευρέθηκε στην συζήτηση της αίτησης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.Τ.Ε.),για την ανάκληση της απόφασης 141/2010 του ΣτΕ με την οποία απαγορεύεται η συνέχιση των εργασιών της εκτροπής του Αχελώου μέχρι τη λήψη οριστικής απόφασης για τη νομιμότητα των έργων αυτών από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο Βουλευτής μεταξύ άλλων δήλωσε:«Θεωρώ απαράδεκτη την εμμονή του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, να επαναφέρει δια της πλαγίας οδού το θέμα της εκτροπής του ΑΧΕΛΩΟΥ, με το πρόσχημα της συντήρησης των τοιχωμάτων της σήραγγας για δήθεν περιβαλλοντικούς όρους, όταν το έργο της εκτροπής αυτό καθ’εαυτό είναι ένα έγκλημα σε βάρος του περιβάλλοντος. Σήμερα που εκκρεμεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η εκδίκαση, κάθε τέτοια ενέργεια εκ μέρους του Ελληνικού Κράτους προσβάλλει τους κανόνες, τους θεσμούς και τις λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέλος θεωρώ απαράδεκτη την εμμονή ολοκλήρωσης του έργου με κατασπατάληση σημαντικών πόρων από το Π.Δ.Ε. σε μια εποχή «αιματηρών» περικοπών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αφού για το έργο της εκτροπής η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταβάλλει ούτε ένα Ευρώ, όταν σημαντικά άλλα έργα, όπως οδικά δίκτυα π.χ. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ καθυστερούν λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης αναδεικνύοντας τις σοβαρές ευθύνες του ΥΠΕΧΩΔΕ σε σχέση με τις προτεραιότητες και τις ανάγκες.»