«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 4 Μαΐου 2010

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑ ...

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΧΘΥ.Κ.Α.
Ερώτηση κατέθεσε η Βουλευτής Αιτ/νιας Σοφία Γιαννακά προς τα Υπουργεία Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, σχετικά με τον σχεδιασμό από πλευράς των Υπουργείων για τις Μελλοντικές δραστηριότητες της ΙΧΘΥ.Κ.Α Α.Ε. Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα του κυριακάτικου τύπου στις 25 Απριλίου 2010, τα οποία κάνουν λόγο για προκλητικό όργιο σπατάλης σε δημόσιους φορείς που λαμβάνουν γενναίες κρατικές και κοινοτικές επιδοτήσεις χωρίς να παρουσιάζουν έργο. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα η εταιρεία ΙΧΘΥ.Κ.Α Α.Ε πραγματοποίησε έρευνες για τα χταπόδια και τα κεφαλοειδή οι οποίες δεν απέδωσαν με αποτέλεσμα να υπερχρεωθεί. Στην ερώτησή της η Βουλευτής αναφέρει τα εξής:
«Σύμφωνα με δημοσιεύματα του κυριακάτικου τύπου στις 25 Απριλίου 2010, τα οποία και επισυνάπτω, με τίτλο "Οι έρευνες για το χταπόδι στοίχισαν 5,7 εκατ. ευρώ" και υπότιτλο "Προκλητικό όργιο σπατάλης σε δημόσιους φορείς που λαμβάνουν γενναίες κρατικές και κοινοτικές επιδοτήσεις χωρίς να παρουσιάζουν έργο», η εταιρία ΙΧΘΥ.Κ.Α Α.Ε πραγματοποίησε έρευνες για τα χταπόδια και τα κεφαλοειδή οι οποίες δεν απέδωσαν. Το 2008 εμφάνισε ζημιές 5.644.956,66 ευρώ, έχοντας υποθηκεύσει τα ακίνητά της για να λάβει τραπεζικά δάνεια. Το ύψος των δανείων έφτασε να ανέρχεται στο ποσό του 1,2 εκατ. ευρώ με αρκετά από αυτά να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα.
Το Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου «ΙΧΘΥ.ΚΑ» Α.Ε., ιδρύθηκε το 1985 κατόπιν μελετών και σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η λειτουργία και διαχείριση της πρότυπης ερευνητικής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στις εκβολές του Αχελώου και η διεξαγωγή ερευνών από αυτή κύριο στόχο είχε την ανάπτυξη τεχνολογίας στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας, αλλά και τη διαμόρφωση στρατηγικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης με βάση τα πορίσματα της έρευνας που θα διεξαγόταν από αυτό.
Τα τελευταία χρόνια ωστόσο το κέντρο βρίσκεται σε μαρασμό λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει αλλά κυρίως εξαιτίας της αδράνειας στην οποία έχει περιέλθει εξαιτίας της έλλειψης παραγωγικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αφενός τη συσσώρευση των χρεών και αφετέρου τη διαρκή αγωνία των εργαζομένων σε αυτό εξαιτίας της έλλειψης αντικειμένου εργασίας.
Η κατάσταση αυτή οδήγησε την ΙΧΘΥ.Κ.Α Α.Ε να υπαχθεί με απόφαση του Εφετείου Πατρών πριν από περίπου ενάμιση χρόνο στο άρθρο 44 Ν.1892/90 προκειμένου να εξοφλήσει υποχρεώσεις ύψους 1.500.000 ευρώ περίπου σε πιστωτές, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, σε αποδοχές προσωπικού και σε τράπεζες.
Είναι άξιο απορίας πως ένα τόσο σύγχρονο κέντρο, του οποίου η κύρια απασχόληση είναι η έρευνα και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αναφορικά με τις ιχθυοκαλλιέργειες έχει βρεθεί χωρίς αντικείμενο εργασίας όταν όλος ο ανεπτυγμένος κόσμος επενδύει σε έρευνα και νέες τεχνολογίες.
Το ΙΧΘΥ.ΚΑ ωστόσο παρείχε και υπηρεσίες σε ιδιώτες όπως η μεταφορά τεχνογνωσίας και η εκπαίδευση στις μεθόδους συλλογής, εγκλιματισμού και προανάπτυξης ψαριών (κυρίως κεφαλοειδών), εμπλουτισμό λιμνοθαλασσών και λιμνών με φυσικό γόνο, τεχνική υποστήριξη στο σχεδιασμό και τη λειτουργία ερευνητικών έργων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας εκτατικών, ημιεντατικών και εντατικών συστημάτων εκτροφής, τεχνική βοήθεια και συμβουλές σε παραγωγικές επιχειρήσεις, κατάρτιση και εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες διαχείρισης της παράκτιας ζώνης και των υδατοκαλλιεργειών και τέλος περιβαλλοντικές έρευνες και μελέτες.
Η Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής που είχε συνεδριάσει πριν από δυο περίπου μήνες, αποφάσισε την κατάργησή του φορέα, στο πλαίσιο των συγχωνεύσεων ή της κατάργησης δημοσίων οργανισμών, είτε γιατί το κόστος λειτουργίας τους δεν αντιστοιχεί με το προσφερόμενο έργο, ή για λόγους καλύτερου συντονισμού και αποτελεσματικότητας.»
Καταλήγοντας στην ερώτησή της η Βουλευτής ερωτά τους συναρμόδιους Υπουργούς εάν σχεδιάζουν τα διατάξουν διαχειριστικό έλεγχο για το φερόμενο ως όργιο σπατάλης, καθώς και ποιες θα είναι οι διαφανείς διαδικασίες ιδιωτικοποίησης στην περίπτωση που το Υπουργείο Οικονομικών προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση της ΙΧΘΥ.Κ.Α Α.Ε.