«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 13 Μαΐου 2010

Δημοπράτηση του έργου: «Κατεδάφιση αμιαντούχου κτιρίου Ε.Π.Α.Λ. Κατοχής»

Εγκρίθηκε σήμερα (Πέμπτη 13 Μαΐου 2010) από την Επιτροπή Υποδομών και Προγραμματισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας η δημοπράτηση του έργου: «Κατεδάφιση αμιαντούχου κτιρίου Ε.Π.Α.Λ. Κατοχής» προϋπολογισμού 236.000 €.
Με το πιο πάνω έργο, γίνεται σε ένα ακόμη σχολικό κτίριο του νομού αφαίρεση αμιάντου και ταυτόχρονα ξεκινά η διαδικασία της κατασκευής ενός νέου σχολείου, που θα καλύπτει με σύγχρονες υποδομές τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας του Ε.Π.Α.Λ. Κατοχής.
Με άλλη απόφασή της η ίδια επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό δημοπρασίας του έργου:
«Θρυμματισμός επικινδύνων βράχων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αυλακίου του Δήμου Ινάχου» προϋπολογισμού 70.000 €.
Με το έργο αυτό, που ξεκινά άμεσα, αίρεται ο κίνδυνος από τις συνεχείς κατολισθήσεις που παρατηρούνται στο Αυλάκι του Δήμου Ινάχου.