«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 11 Μαΐου 2010

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
«ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010»
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας , μέλος της «Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων», εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 και της υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ, καλεί τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές,
όπως παρακολουθήσουν την παρουσίαση του προγράμματος :
«ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010»
Η Εκδήλωση θα γίνει στην Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, Αγρίνιο)
στις 14 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010»
Η “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ –ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ” εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΦΕΠΑΕ, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο ενίσχυσης της πράσινης επιχειρηματικότητας, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ προκήρυξε το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010».
To πρόγραμμα έχει κεντρικό στόχο την ενίσχυση των υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και συγκεκριμένων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία της παραγωγικής τους διαδικασίας και την εν γένει παραγωγική αλυσίδα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 30 εκ. € με συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή.
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης το οποίο συμβάλλει στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε.
Το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης για τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας ανέρχεται στο 45%.
Το πρόγραμμα ενισχύει δράσεις διαχείρισης, ανακύκλωσης, διάθεσης αποβλήτων, εξοικονόμησης ενέργειας, ενσωμάτωσης προτύπων, συμβουλευτικών υπηρεσιών, κ.λ.π.
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο ενώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε διάστημα επτά ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι 25η Μαϊου 2010 και η καταληκτική ημερομηνία η 18η Ιουνίου 2010.

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες www.efepae.gr, www.etakcci.gr, www.antagonistikotita.gr, www.diaxeiristiki.gr και www.ggb.gr , Επίσης πληροφορίες παρέχονται από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο και τα παραρτήματα του στις πόλεις Μεσολόγγι, Ναύπακτο, Αμφιλοχία και Βόνιτσα. Υπεύθυνος : κος Σαμαρτζής Λάμπρος, τηλ. 26410 74621, 26410 74600