«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 11 Μαΐου 2010

Ναι, στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ» είπε χθες το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας

Ομόφωνα ναι, στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ» ενός πρότυπου καινοτόμου σχεδίου Ανάπτυξης του Αμβρακικού Κόλπου, είπε χθες το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας το οποίο συνεδρίασε στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας.
Στη χθεσινή συνεδρίαση παρουσιάστηκαν ακόμη τα προγράμματα: LEADER Αλιείας (της ΕΤΑΝΑΜ Ο.Τ.Α Α.Ε.) και το LEADER (που θα υλοποιήσει η Τριχωνίδα Ο.Τ.Α. Α.Ε.) που ήδη εγκρίθηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στόχο έχουν την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας μέσω ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων τα οποία θα λειτουργήσουν παράλληλα με το ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ».
Το Πρόγραμμα «Αειφορική Ανάπτυξη στον Αμβρακικό – ΑΝΑΣΑ» αποτελεί μετεξέλιξη του Προτύπου Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξης – (ΠΚΣΑ), το οποίο υποβλήθηκε από την ΕΤΑΝΑΜ ΟΤΑ Α.Ε. τον Ιανουάριο του 2007.
Εγκρίθηκε και βραβεύτηκε , ως ένα από τα καλύτερα σχέδια ανάπτυξης πανελλαδικά.
Η περιοχή εφαρμογής του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος βρίσκεται στη βορειοδυτική Ελλάδα και εντάσσεται στα διοικητικά όρια των νομών Αιτωλοακαρνανίας Άρτας και Πρέβεζας με συνολικό προϋπολογισμό 120.000.000,00 €, και αναλύεται σε τέσσερις (4) άξονες προτεραιότητας, που προσδιορίζονται με βάση τη θεματική τους εστίαση, σε κατηγορίες πράξης ως εξής:
Α. Βελτίωση γενικών υποδομών του Αμβρακικού Κόλπου (συν.προϋπ. 22.300,00 €)
Α1. Συμπληρωματικά έργα στα λιμάνια – αλιευτικά καταφύγια
Α2. Έργα αποκατάστασης υδρολογικού ισοζυγίου του Κόλπου
Β. Προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος φυσικού περιβάλλοντος και νερών(συν .προϋπ. 53.050,00 €)
Β1. Δράσεις διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος
Β2. Διαχείριση – βελτίωση λιμνοθαλασσών
Β3. Επεξεργασία λυμάτων
Β4. Διαχείριση αστικών απορριμμάτων
Γ. Ανάδειξη περιβάλλοντος και προώθηση συμβατών επενδυτικών δραστηριοτήτων (συν. προϋπ. 26.750,00 €)
Γ1. Ανάδειξη οικοσυστημάτων
Γ2. Αναπλάσεις χώρων, οικισμών και ανάδειξη μνημείων πολιτισμού
Γ3. Επενδυτικές δραστηριότητες οικοτουρισμού – αγροτουρισμού, αξιοποίησης χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων και αλιευτικών προϊόντων
Δ. Εφαρμογή τεχνολογικά καινοτόμων προσεγγίσεων στην πρωτογενή παραγωγή και διασφάλιση ποιότητας – σήμανσης στα προϊόντα του πρωτογενή τομέα (συν. προϋπ. 17.900,00 €)
Δ1. Αξιοποίηση της γεωθερμίας για γεωργική χρήση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – νέες τεχνολογίες
Δ2. Πιλοτικές καινοτόμες εφαρμογές στην παραγωγική διαδικασία
Δ3. Σήμανση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων - πιστοποίηση
Δ4. Διασφάλιση ποιότητας και αξίας στα αγροτικά προϊόντα
Στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στους Δήμους Αμφιλοχίας, Ανακτορίου, Μεδεώνος, Μενιδίου και Παλαίρου.
Κατά την χθεσινή συνεδρίαση αναλύθηκαν διεξοδικά τα έργα, που καταρχήν έχουν συμπεριληφθεί στο υπό συζήτηση πρόγραμμα.
Μάλιστα χθες στην συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου παραβρέθηκαν οι Δήμαρχοι, Αμφιλοχίας κ. Αποστόλης Κοιμήσης, Ανακτορίου κ. Γιώργος Αποστολάκης, Μενιδίου κ. Μάρκος Βασίλας, Παλαίρου κ. Νίκος Σολδάτος, οι οποίοι υπέδειξαν και νέα έργα προς ένταξη στο πιο πάνω πρόγραμμα.
Στο τέλος της συνεδρίασης το νομαρχιακό συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε:
• Τον τελικό αναμορφωμένο πίνακα κατανομής ποσών ανά άξονα και δράση, με την ενσωματωμένη ανάλυση των έργων που αφορούν στο νομό Αιτωλοακαρνανίας και με τη δυνατότητα εσωτερικής κατανομής των ποσών στους άξονες και στα έργα, καθώς και τη δυνατότητα ένταξης νέων η συμπληρωματικών έργων που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση των ήδη προτεινόμενων έργων.
• Τον συνολικό προεγκεκριμένο προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 120.000.000€ , αναλογούντος ποσού 60.000.000,00 για την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος που ανήκει στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, συμπεριλαμβανόμενων των μελετών και της τεχνικής στήριξης του προγράμματος.
Το ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων και δράσεων που κατέθεσε η Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας στις αρχές του 2007 και συμπεριληφθήσαν σχεδόν αυτούσιες στο πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ», ανέλυσε στην ομιλία του ο Νομάρχης Θύμιος Σώκος, ο οποίος επέμεινε ιδιαίτερα στην οριστική επίλυση του προβλήματος της Περιβαλλοντικής Προστασίας του Αμβρακικού Κόλπου, καθώς και στην εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης η οποία ρυθμίζει, μεταξύ των άλλων και το ζήτημα αυτό.
Σε ότι αφορά την τουριστική ανάπτυξη ο κ. Σώκος είπε, μεταξύ άλλων, ότι τα αλιευτικά καταφύγια θα βοηθήσουν τους αλιείς της περιοχής αλλά και θα δώσουν την δυνατότητα να μπορούν να δένουν και σκάφη αναψυχής κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με μια σωστή πρόταση.
Για τον τομέα τουρισμού ο κ. Σώκος είπε ακόμη ότι χρειάζεται η περαιτέρω αξιοποίηση των ιαματικών πηγών της περιοχής (Τρύφου Δήμου Μεδεώνος), ενώ σημείωσε ότι η περιοχή μπορεί να υποδεχθεί την ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας.
Ο κ. Σώκος δίνοντας το στίγμα των προτάσεων έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προστασία και την ανάδειξη της μνημειακής κληρονομιάς της περιοχής (αρχαιολογικοί χώροι, κάστρα, βυζαντινά μνημεία) και επεσήμανε την ανάγκη να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση της πρότασης που συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα, που είναι η δημιουργία θεματικού πάρκου με μουσείο εικονικής πραγματικότητας για την Ναυμαχία του Ακτίου.
Ιδιαίτερο βάρος στην ομιλία του ο κ. Σώκος έδωσε στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα (αλιεία, γεωργία, κτηνοτροφία) και τον τομέα της μεταποίησης λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την παραγωγή και να προωθήσουμε τα προϊόντα της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να αποκτήσουν ταυτότητα, υποστηρίζοντας εμπράκτως την επιχειρηματικότητα των νέων επαγγελματιών αλιέων και κτηνοτρόφων.
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Σώκος επεσήμανε την ανάγκη καλής προετοιμασίας για την υλοποίηση του προγράμματος με στοχευμένες δράσεις και σωστές μελέτες γιατί το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα να αλλάξει όψη η περιοχή και να οδηγηθεί στην ανάπτυξη.
Στην χθεσινή συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμη ο Βουλευτής Δημήτρης Σταμάτης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πάνος Τσιχριτζής, εκπρόσωποι του Δήμου Μεδεώνος, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και Τοπικά Συμβούλια του Δήμου Αμφιλοχίας.