«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 25 Μαΐου 2010

Αποζημίωση επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες του 2008

Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνεται, ότι με απόφαση του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. εγκρίθηκε η αποζημίωση επιχειρήσεων στους Δήμους Αμφιλοχίας και Παρακαμπυλίων, οι οποίες υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στις πιο πάνω περιοχές στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου 2008.
Η συνολική δαπάνη αποζημίωσης είναι 186.000 € για δεκαοχτώ επιχειρήσεις και το ύψος τους καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2459/97.