«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021

Πολιτική Απόφαση του 21ου Συνεδρίου του ΚΚΕ

 

Aπό τις 25 έως τις 27 Ιούνη συνήλθε το 21ο Συνέδριο του ΚΚΕ στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόµµατος. Το 21ο Συνέδριο ενέκρινε τα κείµενα των Θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής, παίρνοντας υπόψη τη συζήτηση και την υπερψήφισή τους από τις Γενικές Συνελεύσεις των ΚΟΒ και τις Συνδιασκέψεις. Ενέκρινε, επίσης, την Εισήγηση της ΚΕ στο 21ο Συνέδριο, καθώς και τον Απολογισµό της Κεντρικής Επιτροπής Οικονοµικού Ελέγχου (ΚΕΟΕ). Ψήφισε Πολιτική Απόφαση µε την οποία καθορίζονται τα καθήκοντα του Κόµµατος έως το 22ο Συνέδριο. Επίσης, το 21ο Συνέδριο ψήφισε ειδική ξεχωριστή Απόφαση για τη δουλειά στην εργατική τάξη και το κίνηµά της στην προώθηση της κοινωνικής συµµαχίας και τον ρόλο των κοµµουνιστών σε αυτά...

Η συνέχεια ΕΔΩ: www.902.gr