«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019

Ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Σε τέσσερις βασικούς πυλώνες στηρίζεται το σχέδιο δράσης για την πρόληψη, ευαισθητοποίηση και προαγωγή υγείας των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το 2019 που εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο...

Φυσικό αέριο: Με τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων δημοπράτηση του έργου εντός του 2019 – Το 2020 οι πρώτες συνδέσεις

Η υλοποίηση του σχεδιασμού για την επέκταση των δικτύων υγροποιημένου Φυσικού Αερίου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο, η διερεύνηση των περιοχών όπου θα γίνει η εγκατάσταση των δεξαμενών, αλλά και...

Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νίας – Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει νέα άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητου ή...
να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο, να υποβάλει σχετική αίτηση...

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, για το έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του οδικού χειμάρρων άξονα Λακκώματα-Τσαπουρνιά»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τηνσυγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, για το έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός τουοδικού χειμάρρων άξονα Λακκώματα-Τσαπουρνιά» με προϋπολογισμού έργου : 2.500.000,00...