«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019

Πρόταση Ε.Ν.Α. : ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρόταση: ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σύνδεσμος Επιχειρηματιών 
Ν. Αιτωλοακαρνανίας  Ε.Ν.Α.
Αγρίνιο, 15.2.2019

"O Σύνδεσμος Επιχειρηματιών  Ν. Αιτωλοακαρνανίας  Ε.Ν.Α.  σε συνέχεια της προσπάθειας που είχε ξεκινήσει προ διετίας
για την ουσιαστική ενίσχυση και ανάπτυξη της ακαδημαϊκότητας του Νομού, κατήρτισε μια δυναμική, καινοτόμα και ρεαλιστική
πρόταση την οποία και διαβίβασε προς τον Υπουργό Παιδείας  κο Γαβρόγλου.

Το κεντρικό μήνυμα της πρότασης είναι...
η ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει την ίδρυση
σχολής στο Αγρίνιο και το Μεσολόγγι, την παράλληλη ενσωμάτωση σ' αυτό των τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και την κατοχύρωση
επαγγελματικών δικαιωμάτων υφιστάμενων τμημάτων.

            Μέσα από την πρόταση μας  αποτυπώνεται με τον πιο εμφατικό τρόπο η βούληση και το σθένος της τοπικής κοινωνίας να δώσει
ένα τέλος στον ιδιότυπο υδροκεφαλισμό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Περιφέρειας ακόμα και σε θέματα παιδείας,
με κίνητρο το κοινό «καλό» μακριά από ρεμβασμούς και ανούσιες αντιπαλότητες , προς το συμφέρον αφενός μεν της τοπικής κοινωνίας
και της ακαδημαϊκής κοινότητας αφετέρου δε της χώρας μας , μέσω της εξοικονόμησης πόρων.

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ.
Του Συνδέσμου Επιχειρηματιών
Ν. Αιτωλοακαρνανίας  Ε.Ν.Α.