«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

Νέος νόμος για τις συσκευασίες και την ανακύκλωση σε ισχύ στη Γερμανία από την 1η Ιανουαρίου 2019

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του που εξάγουν ή προτίθενται να εξάγουν προϊόντα τροφίμων & ποτών στην Γερμάνια,  ότι στα πλαίσια της εφαρμογής  νέου νόμου για τις συσκευασίες και την ανακύκλωσή τους που τέθηκε σε ισχύ στη Γερμανία την 1η Ιανουαρίου 2019 οφείλουν να προβούν σε εγγραφή τους στο Μητρώο ανακύκλωσης. 
Σύμφωνα με τον νόμο, έχει δημιουργηθεί «Κεντρικό Μητρώο Συσκευασίας
 " (Zentrale Stelle)» και οι εταιρείες που τοποθετούν καταναλωτικά αγαθά στην αγορά πρέπει να...

καταχωρηθούν σε μία νέα ενιαία βάση δεδομένων με την κωδική ονομασία "LUCID  " .Eίναι σημαντικό όλες οι παραγωγικές μονάδες να προβούν στην εγγραφή τους στο Μητρώο ανακύκλωσης.Με άλλα λόγια, οι παραγωγοί υποχρεούνται να εγγραφούν στην νεοσυσταθείσα εθνική αρχή, την Zentrale Stelle , πριν βάλουν τη συσκευασία τους στην αγορά. Οι συσκευασίες δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά χωρίς μια τέτοια καταχώριση. Οι εγγεγραμμένοι παραγωγοί θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της Zentrale Stelle για να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά.Οι στόχοι για την ανακύκλωση των συσκευασιών θα αυξηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2019 και έπειτα από την 1η Ιανουαρίου 2022. Τα συστήματα συσκευασίας πρέπει να πληρούν τους κατωτέρω ελάχιστους ετήσιους μέσους συντελεστές για τους συμβατικούς όγκους συσκευασιών τους όσον αφορά την προετοιμασία για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση.

Ενδεικτικά σας παραθέτουμε τους νέους στόχους ανακύκλωσης στην Γερμανία

                                                    
ΥΛΙΚΟ  
Ποτήρι
2017
75%
2019
80%
2021
90%
Χαρτί και χαρτόνι
70%
85%
90%
Σιδηρούχα μέταλλα
70%
80%
90%
Αλουμίνιο
60%
80%
90%
Συσκευασία χάρτινων ποτών
60%
75%
80%
Άλλες σύνθετες συσκευασίες
60%
55%
70%
Πλαστικά (ανακύκλωση υλικών)
36%
58,5%
63%Εκτός από την εγγραφή, οι παραγωγοί  θα πρέπει επίσης να διαβιβάσουν άμεσα δεδομένα σχετικά με τη συσκευασία στο Zentrale Stelle . Πρέπει να αναφερθούν τουλάχιστον τα ακόλουθα δεδομένα:·         Αριθμός καταχώρισης (που παρέχεται από το Zentrale Stelle πριν)

·         Υλικό και όγκος των συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά

·         Όνομα του συστήματος συσκευασίας που έχει συνάψει ο παραγωγός

·          Περίοδος για την οποία συμφωνήθηκε η σύμβαση με ένα σύστημα συσκευασίαςΣε αντίθεση με τη δήλωση πληρότητας ( Vollständigkeitserklärung ), δεν θα υπάρχει κατώτατο όριο για την εν λόγω υποχρέωση αναφοράς. Έτσι, ακόμη και οι διανομείς μικρών ποσοτήτων πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία τους στο Zentrale Stelle σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές.

Δεδομένου ότι τα συστήματα πρέπει επίσης να διαβιβάζουν τα αντίστοιχα δεδομένα στο Zentrale Stelle , θα είναι δυνατή η απλή σύγκριση δεδομένων, εξασφαλίζοντας υψηλό βαθμό διαφάνειας.Χρήσιμα Links για την εγγραφή σας

1.Πλατφόρμα πληροφόρησης για τους κατασκευαστές και τους διανομείς
σχετικά με το νόμο περί συσκευασιών Information Platform for Manufacturers2.Οδηγό "how to guide"3.Registration in the                              Packaging Register LUCID - Step by step guide γι

 


Στους παραβάτες που δεν θα προβούν στην καταχώρηση και διαθέσουν προϊόν στην γερμανική αγορά θα επιβάλλεται πρόστιμο και θα αίρεται η δυνατότητα διακίνησης των αγαθών τους στην αγορά της Γερμανίας.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ