«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - Πλατφόρμα Επιχειρηματικής Διαδικτύωσης

Πλατφόρμα Επιχειρηματικής Διαδικτύωσης


 Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του για τη λειτουργία της Πλατφόρμας Επιχειρηματικής Διαδικτύωσης (https://businessplatform.uhc.gr) μέσω της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην επικοινωνία μεταξύ των επιχειρήσεων – μελών των Επιμελητηρίων της χώρας.  Η διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα στις μικρές κυρίως επιχειρήσεις, που δεν έχουν δικό τους σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, να αναρτούν ειδήσεις και να έρχονται σε καθημερινή επικοινωνία με άλλες επιχειρήσεις.
Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις-μέλη των Επιμελητηρίων (που είναι ταμιακώς ενήμερες), αλλά και τα στελέχη των Επιμελητηρίων, μπορούν - αφού δημιουργήσουν έναν προσωπικό λογαριασμό - να αναρτούν ενημερώσεις - ανακοινώσεις για διάφορα θέματα, όπως:

§ την οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών,
§ την οργάνωση εκδηλώσεων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος,
§ τις αναζητήσεις συνεργασιών,
§ τις προσφορές - ζητήσεις αγαθών και υπηρεσιών,
§ τη διατύπωση απόψεων επί θεμάτων επιχειρηματικότητας,
§ το «ανέβασμα» πολυμεσικού περιεχομένου (όπως video κ.λ.π) από συνεντεύξεις, εκδηλώσεις κα.
Έτσι ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας που θέλει να «ενημερώσει - επικοινωνήσει» με άλλα μέλη των Επιμελητηρίων, θα εισάγει στην πλατφόρμα το αίτημά του και τα κριτήρια των αποδεκτών (επιχειρήσεων), όπως:-   Την γεωγραφική περιοχή,
-   Το αντικείμενο δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008),
-   Το χρονικό διάστημα και
-   Την νομική μορφή των επιχειρήσεων.
Η πλατφόρμα θα αναζητεί και θα ταυτοποιεί (μέσω του ΓΕΜΗ), τις επιχειρήσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά και θα αποστέλλει σ’ αυτές σχετικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έτσι η ενημέρωση θα είναι στοχευμένη, μόνο στις επιχειρήσεις που πιθανόν θα τις ενδιέφερε αυτή η ενημέρωση - επικοινωνία.
Σημειώνεται ότι το σύστημα είναι διαθέσιμο στο: https://businessplatform.uhc.gr, στο οποίο είναι αναρτημένο και το σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης. Έχει δε σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο τόσο από Η/Υ όσο και από άλλες συσκευές (smartphones, tablets, κλπ)και δεν απαιτεί την εγκατάσταση κάποιου επιπλέον λογισμικού ή πρόσθετου (add on) παρά μόνο πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου μας μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα μέσω σχετικού banner που υπάρχει στο portal του Επιμελητηρίου μας www.etakcci.gr και για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΚΕΕΕ:
210 3387104 (-106) κ. Θάνος Ορκόπουλος, E-mail: businessplatform@uhc.gr & orkopoulos@uhc.gr.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ