«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019

Αυτοδιοικητικές εκλογές και αναστολή προσλήψεων στους Ο.Τ.Α. - Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ

Αυτοδιοικητικές εκλογές και αναστολή προσλήψεων στους Ο.Τ.Α. - Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ
Όπως έχει αναλύσει σε πρόσφατο άρθρο του το epoli.gr το 2019 και τον Μάιο θα πραγματοποιηθούν οι Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές και ως εκ τούτου τίθεται σε ισχύ η πρόβλεψη του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, σύμφωνα με την οποία αναστέλλονται οι πάσης φύσεως προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ