«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 7 Απριλίου 2010

«Επέκταση Αποχετευτικού Δικτύου Ναυπάκτου»

Η επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του έργου: «Επέκταση Αποχετευτικού Δικτύου Ναυπάκτου», ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα (Τετάρτη 7 Απριλίου 2010) στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος κ. Αναστάσιου Αποστολόπουλου, με τη συμμετοχή του Αντινομάρχη Χρήστου Πετρόπουλου, του Δημάρχου Ναυπάκτου Θανάση Παπαθανάση, στελεχών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπάκτου, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας και της Περιφέρειας.
Το έργο, συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 10.070.000 € χωρίς ΦΠΑ αποτελείται από δύο επί μέρους τμηματικά έργα:
Α)«Επέκταση αποχετευτικού δικτύου Ναυπάκτου»
(προϋπολογισμού 8.060.000 € χωρίς Φ.Π.Α.) και
Β)«Κατασκευή και αναβάθμιση αντλιοστασίων Ναυπάκτου»
(προϋπολογισμού 2.010.000 € χωρίς Φ.Π.Α).
Σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 95% του συνολικού έργου και το υπόλοιπο που απομένει αφορά σε ηλεκτρομηχανικά έργα, η εγκατάσταση των οποίων θα καταστήσει το έργο άμεσα λειτουργικό, ώστε να αποδοθεί στους πολίτες της Ναυπάκτου.
Κύριος του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ναυπάκτου η οποία εκπόνησε και τη μελέτη, ενώ η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας επιβλέπει την εκτέλεση του έργου.
Από τον Μάρτιο του 2009, το έργο βρίσκεται σε διακοπή εργασιών εξαιτίας της μη πληρωμής του αναδόχου, από τον κύριο του έργου, (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ναυπάκτου).
Ο κύριος του έργου παρακρατεί ποσό, που προέρχεται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) των λογαριασμών των εκτελεσθέντων εργασιών και δεν το αποδίδει στον ανάδοχο του έργου.
Στη σημερινή σύσκεψη η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ναυπάκτου, αναγνώρισε και αποδέχθηκε την οφειλή της ανέλαβε δε την αποπληρωμή της, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί στην καταληκτική του ημερομηνία.