«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 30 Απριλίου 2010

Για τους εμπειροτέχνες μουσικούς παραδοσιακών μουσικών οργάνων!

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», συνυπέγραψαν οι Βουλευτές Αιτ/νιας Σοφία Γιαννακά και Κώστας Καραγκούνης. Η τροπολογία αφορά στους εμπειροτέχνες μουσικούς παραδοσιακών μουσικών οργάνων των οποίων η γνώση στο παραδοσιακό όργανο δεν μπορούσε να πιστοποιηθεί για να νομιμοποιηθεί ως τυπικό προσόν πρόληψης τους στο δημόσιο επειδή η πολιτεία δεν διαθέτει τέτοιες σχολές. Το τραγικό είναι ότι ακόμα και στις περιπτώσεις που ο εμπειροτέχνης μουσικός παραδοσιακών οργάνων διαθέτει πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ άλλης εκπαιδευτικής ειδικότητας ή είναι κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος ευρωπαϊκής ή βυζαντινής μουσικής, τα προσόντα δεν λαμβάνονται υπόψη. Εξ αυτού του γεγονότος μία μικρή ομάδα εμπειροτεχνών μουσικών που εργάζονται στα Μουσικά Σχολεία για πολλά χρόνια, έως και 18, παραμένει εκτός ρυθμίσεων της εργασιακής προϋπηρεσίας που υπερβαίνει κατά πολύ τους 30 μήνες. Με την τροπολογία που συνυπέγραψαν οι βουλευτές Αιτ/νιας προτείνεται η άρση αυτής της αδικίας.