«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 19 Απριλίου 2010

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Στη Βουλή των Ελλήνων συζητήθηκε η Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε η Βουλευτής Αιτ/νιας Σοφία Γιαννακά προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κατερίνα Μπατζελή για την στήριξή των καπνοπαραγωγών. Η Υπουργός αναφέρθηκε στις δράσεις για την στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται στην διαδικασία αναδιάρθρωσης εξ αιτίας της αναθεωρημένης ΚΑΠ.
Συγκεκριμένα ένα από τα μέτρα, με δημόσια δαπάνη 220.000.000 €, αφορά γεωργούς των οποίων οι άμεσες ενισχύσεις μειώθηκαν το έτος 2010 σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25%, σε σχέση με το 2009. Επίσης, ένα δεύτερο μέτρο όπως ανέφερε η Υπουργός, είναι οι γεωργοπεριβαντολογικές δράσεις που αφορούν στις καπνοπαραγωγικές περιοχές και πρόκειται να διατεθούν συνολικές πιστώσεις ύψους 120.000.000 €. Με τις πιστώσεις αυτές δημιουργείται ένα πλαίσιο δράσεων που στοχεύουν στη μείωση των ενεργειακών εισροών και καλύπτουν το πρόσθετο κόστος των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι γεωργοί, συγκεκριμένα για χρήση αλλαγής καπνοχώραφων, για την εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού. Επίσης, ένα τρίτο μέτρο και ιδιαίτερα σημαντικό για τον Νομό Αιτ/νίας είναι ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και συγκεκριμένα τα σχέδια βελτίωσης εντός των καπνοπαραγωγικών περιοχών. Στο μέτρο αυτό πρόκειται να διατεθούν 150.000.000 € και συγκεκριμένα προβλέπεται μία αυξημένη ενίσχυση της τάξης του 10% για επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Όπως τόνισε η κα Γιαννακά, το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί ανακούφιση για τον νομό δίνοντας κίνητρα σε καπνοπαραγωγούς να επενδύσουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα η Βουλευτής, επισήμανε ότι ο αγροτικός πληθυσμός του Νομού έχει οδηγηθεί σε δεινή οικονομική κατάσταση και το εισόδημά του έχει μειωθεί αισθητά, διογκώνοντας το πρόβλημα της ανεργίας. Κυρίως όμως το φαινόμενο αυτό λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις στους καπνοπαραγωγούς μετά και τη μείωση των επιδοτήσεων κατά 50%. Η Βουλευτής επίσης επισήμανε προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ότι η αναπτυξιακή διάσταση, που επιχειρείται στον δεύτερο πυλώνα, θα πρέπει να αφορά όλους τους καπνοπαραγωγούς. Θα πρέπει δηλαδή τα χρήματα που μεταφέρονται στο δεύτερο πυλώνα να φτάσουν σε όσους συνεχίζουν να παράγουν είτε καπνό, είτε άλλα διατροφικά προϊόντα και να διασφαλιστεί ότι τα αρχικά κεφάλαια δεν θα αποτελέσουν εμπόδιο για κάποιον καπνοπαραγωγό, προκειμένου να καλλιεργήσει και στη συνέχεια να επωφεληθεί από την ενίσχυση. Επίσης η κα Γιαννακά τόνισε την σημασία και την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο και στοχευμένο σχεδιασμό από το Υπουργείο, ούτως ώστε οι πόροι να αξιοποιηθούν σωστά και να φτάσουν μέχρι τον τελευταίο αγρότη.
Η κα Μπατζελή στην δευτερολογία της, διαβεβαίωσε την Βουλευτή Αιτ/νιας, ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων θα πάει απευθείας στα χέρια των παραγωγών, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη ρευστότητα και να αλλάξουν τις καλλιέργειές τους, κυρίως προς τις διατροφικές καλλιέργειες. Παράλληλα η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Μπατζελή, επισήμανε εκ νέου την πρόθεση του Υπουργείου να ενταχθούν στα συλλογικά σχέδια βελτίωσης και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε οι παραγωγοί να μην είναι μόνο στο χωράφι αλλά να ενταχθούν σε όλη την ενεργειακή και οικονομική αλυσίδα της περιφέρειας αλλά και της εθνικής οικονομίας.