«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 7 Απριλίου 2010

Αρδευτικά προβλήματα των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων του Νομού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ NOMΑΡΧΗ

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 07-04-2010
Α.Π. 545

Τ. Δ : Διοικητήριο, Μεσολόγγι
Τ.Κ : 302 00
Τηλ. : 26313 61602-3
FAX : 26313 61207
e-mail : nomarxis@aitnia.gr

ΠΡΟΣ: κα ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αχαρνών 2
Τ.Κ. 10176 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Αρδευτικά προβλήματα των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων του Νομού.

Κυρία Υπουργέ,
Σε τρία αρδευτικά αντλιοστάσια της περιοχής μας και συγκεκριμένα στα: Α2/9Α (περιοχή Νεοχωρίου), Α3/8 (περιοχή Κατοχής) και Α0/12-14 (περιοχή Μεσολογγίου) έγιναν δολιοφθορές και κλοπές μεγάλης κλίμακας. Σχετική είναι η συνημμένη απόφαση 53/2010 του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αιτωλοακαρνανίας.
Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι η αδυναμία λειτουργίας των συγκεκριμένων αντλιοστασίων ενόψει της αρδευτικής περιόδου 2010 με απρόβλεπτες συνέπειες για την αγροτική παραγωγή αρδευόμενης περιοχής ίσης με 150.000 στρεμμάτων.
Επειδή η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας αδυνατεί να χρηματοδοτήσει το εν θέματι έργο, παρακαλούμε για έκτακτη χρηματοδότησή μας με ποσό ίσο με 250.000,00 €, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άρδευση των καλλιεργειών της συγκεκριμένης περιοχής και το έργο αυτό να ενταχθεί στη ΣΑΕ 081.

Κυρία Υπουργέ,
Σας είναι γνωστό ότι το αρδευτικό δίκτυο του νομού Αιτωλοακαρνανίας χαρακτηρίζεται διαχρονικά από παλαιότητα και σοβαρές αρρυθμίες στο καθεστώς λειτουργίας των Γ.Ο.Ε.Β.
Πιο συγκεκριμένα, τα πρωτεύοντα εγγειοβελτιωτικά έργα είναι πεπαλαιωμένα, ηλικίας άνω των πενήντα (50) ετών, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές με μεγάλη απώλεια και σπατάλη τεραστίων ποσοτήτων νερού. Οι επεμβάσεις που έγιναν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος κάλυψαν μόνο τα πολύ επείγοντα προβλήματα των δικτύων. Για την ανανέωση των δικτύων, τα οποία έχουν περάσει στο σύνολό τους το όριο ζωής που προβλέπει το Υπουργείο, πρέπει να διατεθούν πολλαπλάσιες πιστώσεις.
Είναι φανερό πως το σύστημα διοίκησης του Γ.Ο.Ε.Β. έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές του. Είναι αναγκαίο να επανεξεταστεί το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Υπαίθρου «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» για τον εκσυγχρονισμό του τεράστιου αρδευτικού δικτύου, του οποίου η αξία σε τρέχουσες τιμές είναι συγκρίσιμη με τα μεγάλα εθνικά έργα. Η υπαγωγή των Οργανισμών Εγγείων βελτιώσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού και η λειτουργία τους σε μοντέλο ανάλογο της λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης- Αποχέτευσης αποτελεί μια επιτακτική αναγκαιότητα.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα τελευταία χρόνια η εισφορά του κράτους στο κόστος λειτουργίας, διοίκησης και συντήρησης των ΤΟΕΒ, καθώς και στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν είναι μηδενική.

Κυρία Υπουργέ,

Είναι επιβεβλημένη, τόσο οικονομοτεχνικά όσο και κοινωνικά, η αναγκαιότητα συντήρησης και εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου, καθώς και αλλαγής του θεσμικού καθεστώτος λειτουργίας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, συμβάλλοντας έτσι στην απρόσκοπτη συνέχιση της αγροτικής ανάπτυξης, στη μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και στην προστασία - ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,
ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ