«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 6 Απριλίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η 7η Απριλίου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) ως Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και αφιερώνεται κάθε χρόνο σε κάποιο θέμα σχετικό με την υγεία.
Το θέμα στο οποίο εστιάζεται ο εορτασμός της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας είναι η επίδραση που έχει η αστικοποίηση στην ανθρώπινη υγεία συνολικά και ατομικά σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το σύνθημα της φετινής Ημέρας είναι Αστικοποίηση και Υγεία.
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Πως σχετίζεται η αστικοποίηση με την υγεία
Πάνω από 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε πόλεις. Το 2007 ο παγκόσμιος αστικός πληθυσμός ξεπέρασε το 50% για πρώτη φορά στην ιστορία, με το συγκεκριμένο ποσοστό να αυξάνεται διαρκώς.
Μέχρι το 2030,οι 6 στους 10 ανθρώπους θα είναι κάτοικοι πόλεων ,με το ποσοστό τους να φτάνει τους 7 στους 10 ανθρώπους μέχρι το 2050.
Η αστικοποίηση είναι μια πραγματικότητα. Πρόκειται για μια μη αναστρέψιμη τάση η οποία αποτελεί πλέον τμήμα του κόσμου στον οποίο ζούμε.
Το θέμα <<αστικοποίηση και υγεία>> επιλέχθηκε για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας ως αναγνώριση της επίδρασης που έχει η αστικοποίηση στην ανθρώπινη υγεία συνολικά και ατομικά σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η αστικοποίηση συνδέεται με πολλές από τις προκλήσεις για την υγεία που σχετίζονται με το νερό, το περιβάλλον, τη βία και τους τραυματισμούς ,τα μη μεταδοτικά νοσήματα και τους παράγοντες κινδύνου, όπως είναι η κατανάλωση καπνού, η ανθυγιεινή διατροφή, η έλλειψη άσκησης, η κατάχρηση αλκοόλ καθώς επίσης και με κινδύνους που σχετίζονται με την επιδημική εμφάνιση ασθενειών.
Βρισκόμαστε σε μια σαφή κρίσιμη καμπή κατά την οποία κινούμαστε προς έναν όλο και πιο αστικοποιημένο κόσμο, με την ανάγκη αποδοχής των συνεπειών που μπορεί να έχει η κίνηση αυτή για την υγεία -τόσο ως προς τα οφέλη, όσο και ως προς τις προκλήσεις.
Αντί να ανατρέξουμε στην τελευταία πεντηκονταετία για το τι θα μπορούσε να έχει γίνει, μπορούμε να αναλάβουμε δράση προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι διαρκώς αυξανόμενες σε μέγεθος πόλεις θα είναι και υγιείς πόλεις.
Στόχοι της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας:
Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας σκοπό έχει να επιστήσει την παγκόσμια προσοχή στο θέμα της υγείας και της αστικοποίησης και να εμπλέξει κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, επιχειρήσεις και κοινωνία των πολιτών σε μια κοινή προσπάθεια ώστε να τεθεί η υγεία στο επίκεντρο της αστικής πολιτικής.
Οι στόχοι είναι:
α).Να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη για τις προκλήσεις υγείας που συνδέονται με την αστικοποίηση και για την πιεστική ανάγκη αντιμετώπισης τους μέσω ενός αστικού σχεδίου και διατομεακής δράσης.
β).Να προαχθεί η δράση γύρω από τους κινδύνους υγείας που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αστικοποίηση: (1) Αυξημένη έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες(π.χ ατμοσφαιρική ρύπανση νερό, αποχέτευση , απόβλητα, κ.λ.π),(2) αυξημένη έκθεση σε παράγοντες κινδύνου που οδηγούν σε νοσήματα (π.χ κάπνισμα, ανθυγιεινή διατροφή, έλλειψη σωματικής άσκησης ,κατάχρηση αλκοόλ, παράνομη χρήση ουσιών),(3) αυξημένη έκθεση σε μεταδοτικά νοσήματα (π.χ HIV/AIDS ,ελονοσία, φυματίωση πανδημική γρίπη (Η1Ν1),(4)αυξημένη έκθεση στη βία ,(5) αυξημένη έκθεση σε τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα και (6) καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία (π.χ επιδημίες, φυσικές καταστροφές και ανθρωπιστικές κρίσεις).
γ).Να καταδειχθεί η ανάγκη για τις τοπικές αυτοδιοικήσεις των πόλεων να αναλάβουν ευθύνες και μέτρα για την υγεία τον πολιτών εντός των αστικών εγκαταστάσεων και να δημιουργήσουν κατ΄αυτό τον τρόπο μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες, ένα καλύτερο περιβάλλον, ελκυστικό σε επενδύσεις καθώς και ολοκληρωμένες δημόσιες πολιτικές που είναι σε θέση να οδηγήσουν σε βιώσιμη ανάπτυξη.
Ένας πρωταρχικός στόχος για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας
Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας είναι η ένταξη της Ημέρας αυτής σε μια βιώσιμη στρατηγική δημόσιας υγείας όπως καταδεικνύεται μέσα από μια σειρά τακτικών δράσεων, στο δρόμο ή τη γειτονιά, σε τοπικό ,εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.
Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας πρέπει να λειτουργεί ως αφετηρία ή ως σύμβολο μια διαρκούς δέσμευσης για την ενσωμάτωση της υγείας υπό την ευρύτερη έννοια στην αστική δημόσια πολιτική.
Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας μπορεί να σηματοδοτήσει μια μακροπρόθεσμη δέσμευση για την προσέγγιση της υγείας από την άποψη των κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων-λαμβάνοντας υπόψη του παράγοντες εκείνους και τις συνθήκες που καθορίζουν την πορεία της υγείας μας- με διατομεακή προσέγγιση, εμπλέκοντας έναν μεγάλο αριθμό εταίρων, συμπεριλαμβανόμενης της κοινωνίας των πολιτών και τους ιδιώτες.