«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2009

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ»

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων Δυτ. Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ΕΦΕΠΑΕ στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013 ΕΠΑΝ ΙΙ και του ΕΣΠΑ 2007-2013 καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο όπως εκδηλώσει το ενδιαφέρον του να εγγραφεί στο Μητρώο Αξιολογητών για τις Δράσεις που θα διαχειριστεί ο ΕΦΕΠΑΕ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν εμπειρία επαγγελματική (5) ετών, έχουν εμπειρία στην αξιολόγηση προτάσεων, ικανότητα χειρισμού Η/Υ και παράλληλα επιθυμητά προσόντα Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και εμπειρία σε ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης Κρατικών Ενισχύσεων.
Οι τομείς ενδιαφέροντος είναι η Μεταποίηση, Τουρισμός, Περιβάλλον, Ενέργεια κυρίως ΑΠΕ / Συμπαραγωγή (εξοικονόμηση, Ποιότητα, Υπηρεσίες, Εμπόριο, Κατάρτιση).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση εγγραφής και τα συνημμένα έντυπα στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr)
τηλ.: 210-6985210 καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ www.diaxeiristiki.gr. τηλ.: 2610-622719
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2009 και ώρα 14:00μ.μ.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ