«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 5 Απριλίου 2022

Καταγγελία του Δ. Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου

Καταγγελία του Δ. Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου

Συνήλθε εκτάκτως σήμερα την 4-4-2022 και ώρα 12:00 μμ το Δ. Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου και, αφού έλαβε υπόψιν την από 2-4-2022 απόφαση της Ολομελείας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, απεφάσισε:

Α) Προειδοποιητική αποχή των μελών του Δικ. Συλλόγου Αγρινίου, πέντε (5) εργασίμων ημερών, αρχομένη από 5-4-2022 μέχρι και 11-4-2022, από όλες τις δίκες (πολιτικές, διοικητικές, ποινικές), στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο ως ενάγων – αιτών – προσφεύγων ή προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Β) Προειδοποιητική αποχή των μελών του Δικ. Συλλόγου Αγρινίου, αρχομένη από 5-4-2022 μέχρι και 15-4-2022, από τις ποινικές δίκες πρώτου βαθμού, οι οποίες αφορούν σε  κατηγορουμένους για το αδίκημα του άρθρ. 187 ΠΚ σε βαθμό πλημμελήματος ή κακουργήματος. Εξαιρούνται οι υποθέσεις που έχουν συμπληρώσει εξαετία (όταν αφορούν πλημμέλημα) ή δεκαπενταετία (όταν αφορούν κακούργημα) και δεν έχουν ακόμη εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό, καθώς και όσες αφορούν σε κρατουμένους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 14 μήνες προσωρινής κρατήσεως. 

Γ)Και καταγγέλλει τον Υπουργό Δικαιοσύνης, διότι νομοθετεί ερήμην του δικηγορικού σώματος για θέματα που αφορούν στο δικηγορικό σώμα, πρώτον, χωρίς καμία διαβούλευση, δεύτερον, εις βάρος του δικηγορικού σώματος και της δικαιοσύνης και τρίτον, εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας, σύμφωνα με την εκάστοτε επικαιρότητα. Ο Υπουργός πρόκειται να εισαγάγει προς ψήφιση  νομοσχέδιο που αφορά στον νέο Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων, διά του οποίου θα ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα, όπως η αρμοδιότητα κατάργησης Ειρηνοδικείων, Πρωτοδικείων, Διοικητικών Πρωτοδικείων κλπ., προκειμένου να υλοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τον νέο δικαστικό  χάρτη της χώρας, ο σχεδιασμός του οποίου ανετέθη στην Παγκόσμια Τράπεζα.

 Για όλους τους ανωτέρω λόγους, το Δ. Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου ζητά την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.                     Η Γεν. Γραμματέας του Δ. Σ.

    Δ. Νικάκης                                               Π. Καρακώστα