«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο 18 Απριλίου 2020

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ν. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ

Παρασκευή 17 Απριλίου 2020

 Στα πλαίσια των τηλεδιασκέψεων με φορείς και συλλόγους της περιοχής, ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠροοδευτικήΣυμμαχία Μεσολογγίου πραγματοποίησε την 2η τηλεδιάσκεψη με τον αντιδήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Νίκο Καραπάνο.
     Τα θέματα που συζητήθηκαν μεταξύ άλλων ήταν οι πρωτοβουλίες και τα μέτρα προστασίας από την πλευρά του δήμου και τα προβλήματα που προέκυψαν και κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν κατά την διάρκεια της κρίσης...

Ιδιαίτερη αναφοράέγινεγια τηνδομή “Βοήθεια στο σπίτι” και για τον πολύσημαντικόρόλο πουδιαδραματίζειτην περίοδο αυτή καθώς καλείται να αντιμερωπίσειτις αυξημένες ανάγκες πολιτών πουχρειάζονται στήριξη.
    Ο κ. Καραπάνος μας επιβεβαίωσετο πρόβλημα που υπάρχειμετουςσυγκεκριμένουςεργαζόμενουςτηςδομής αυτής καθώςείναι απλήρωτοιγια μεγάλοχρονικόδιάστημα και παρόλα αυτάσηκώνουνστις πλάτεςτους αγόγγυστα και με παρρησία τοφορτίοτων υποχρώσεωντηςδομής αυτής.
Συζητήθηκε επίσηςτοθέμα τουκινδύνουεξάπλωσηςτουιουστηνευάλωτηομάδα τωνΡομά και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να παρθούν και αφορούν στηνενημέρωσητους.
Έγινε αναφοράστην καλήσυνεργασία τουδήμουμετουςφορείςτης ιατρικήςκοινότητας και δόθηκεέμφασηστην αναγκαιότητα τηςσωστής αντιμετώπισηςτης πανδημίας.
 Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠροοδευτικήΣυμμαχία εξέφρασετην ανησυχία τουγια τοοικονομικό αδιέξοδο που πρόκειται να περιέλθει η πόλητο επόμενοχρονικόδιάστημα, θυμίζοντας ότι προϋπήρχεήδηοικονομικότέλμα προκρίσηςκοροναϊού και έκρουσετονκώδωνα τουκινδύνουστον αντιδήμαρχο καλώντας τονδήμο να αναλάβει πρωτοβουλίεςγια ένα ολοκληρωμένοσχέδιο αντιμετώπισηςτωνσυνεπειώντηςκρίσης αυτής.
     Η συνάντηση αυτήθεωρήθηκεθετική και από τιςδυο πλευρές και ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠροοδευτικήΣυμμαχία διαβεβαίωσετον κ. Καραπάνοότιείναι διαθετειμένος να συμβάλλει, σεθεσμικό επίπεδο, για την προώθησηλύσεωνστομέτρο πουτου αναλογείγια το καλότης πόλης.

Η Συντονιστική Επιτροπή
ΣΥΡΙΖΑ - ΠροοδευτικήΣυμμαχία
 #ΜένουμεΣπίτι
#ΜένουμεΌρθιοι