«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο 18 Απριλίου 2020

Σε ΦΕΚ η ειδική αποζημίωση των 800 € - Οι δικαιούχοι - Η διαδικασία - Η προθεσμία

Σε ΦΕΚ η ειδική αποζημίωση των 800 € - Οι δικαιούχοι - Η διαδικασία - Η προθεσμία
Σε ΦΕΚ η αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 € για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και η ΚΥΑ των Υπουργών και Υφυπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε ημερών, από την 17η Μαρτίου 2020 έως και την 30η Απριλίου 2020.
Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζόμενους.
Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 24η Απριλίου 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport».
Επισυνάπτεται το ΦΕΚ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ