«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 1 Ιουλίου 2010

Επέκταση καθεστώτος ΠΟΠ «Ελιά Καλαμών» στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας

Επιστολή κ. ΘΥΜΙΟΥ Ν. ΣΩΚΟΥ

ΠΡΟΣ: κα ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αχαρνών 2
Τ.Κ. 10176 Αθήνα

KOIN.: κο ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αχαρνών 2
Τ.Κ. 10176 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Επέκταση καθεστώτος ΠΟΠ «Ελιά Καλαμών» στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κυρία Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή επανερχόμαστε στο ζήτημα της ένταξης στο καθεστώς ΠΟΠ «Ελιά Καλαμών» των ελαιών που παράγονται στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.
Ειδικότερα, αξίζει να επισημανθεί ότι η ετήσια παραγωγή Ελιάς Καλαμών στην Ελλάδα ανέρχεται σε 30.000 - 35.000 τόνους, από τους οποίους το 30% παράγεται σε περιοχές του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, εξασφαλίζοντας στους ασχολούμενους με την καλλιέργεια της Ελιάς Καλαμών ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Την ίδια στιγμή ο Νομός Μεσσηνίας παράγει περίπου το 5% της Ελληνικής παραγωγής. Το οξύμωρο είναι ότι στο εν λόγω καθεστώς εντάχθηκε μόνο η παραγωγή του Νομού Μεσσηνίας.
Η παρούσα κατάσταση με αναγνωρισμένες ως ΠΟΠ «Ελιές Καλαμών» μόνο τις ελιές του Νομού Μεσσηνίας είναι τόσο εσφαλμένη όσο και επιζήμια σε επίπεδο παραγωγού, αλλά και σε επίπεδο συσκευαστών - εξαγωγέων. Ο εν λόγω διαχωρισμός προκαλεί ανωμαλίες στη διακίνηση των ελιών και διαχωρίζει τις παραγόμενες στην Ελλάδα Ελιές Καλαμών σε ελιές δύο ταχυτήτων - κατηγοριών, τις ελιές ΠΟΠ Μεσσηνίας που ξεχωρίζουν ως προϊόν στον διεθνή ανταγωνισμό και όλες τις υπόλοιπες Ελιές Καλαμών που παράγονται στην Ελλάδα και τις εξομοιώνει εμπορικά με αυτές των τρίτων χωρών (Τουρκία, Αίγυπτος, Λατινική Αμερική κ.ά.), χωρίς να αναγνωρίζεται η ιδιαίτερη ποιότητα του προϊόντος.

Κυρία Υπουργέ,
Η διατήρηση των δύο ταχυτήτων για το ίδιο προϊόν αποτελεί αναπτυξιακό και οικονομικό παράδοξο, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ειδάλλως θα οδηγήσει σε απώλεια του μεριδίου αυτού του ελληνικού παραδοσιακού προϊόντος στις διεθνείς αγορές από τους ανταγωνιστές μας με όλες τις δυσμενείς συνέπειες που συνεπάγεται για τους παραγωγούς και την εθνική οικονομία.
Ως εκ τούτου θεωρούμε πως είναι επιβεβλημένη η αναγνώριση ως ΠΟΠ «Ελιές Καλαμών» και της παραγωγής ελαιών του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,
ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ