«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 16 Ιουλίου 2010

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ

Σήμερα, 15 Ιουλίου, 2010 με απόφαση του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ, Ανδρέα Παπαμιμίκου ορίζεται το Εκτελεστικό Γραφείο της ΟΝΝΕΔ με την ακόλουθη σύνθεση

Αντιπρόεδρος Κατσαφάδος Κώστας
Υπεύθυνος Οργανώσεων Επαρχίας Μαρτάτος Ιωάννης
Υπεύθυνος Οργανώσεων Αττικής Σακαρετσάνος Δημήτρης
Υπεύθυνος Οργανώσεων Θεσσαλονίκης Γρομπανόπουλος Στράτος
Υπεύθυνος ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΑΕΙ Ιωαννίδης Αθανάσιος
Υπεύθυνος ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΕΙ Αντωνάκης Γρηγόρης
Υπεύθυνος ΜΑΚΙ Παπαποστόλου Απόστολος
Υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Παπανικολόπουλος Ελπιδοφόρος
Υπεύθυνος Ειδικών Οργανώσεων Πετρόπουλος Βασίλης
Υπεύθυνος Οργανώσεων Εξωτερικού Σκιαδόπουλος Πάρης
Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού Λυσιγάκης Νικόλαος