«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 9 Ιουλίου 2010

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας για την αίτηση της «Καρφούρ – Μαρινόπουλος Α.Ε.»

Μετά την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου με τίτλο: «Περί Αίτησης της Εταιρείας «Καρφούρ – Μαρινόπουλος Α.Ε.» επιστολή 3η και πριν περάσουν οι 50 ημέρες» από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας γίνονται γνωστά τα εξής:
Δεν ελλοχεύει κίνδυνος μετά την παρέλευση 50 ημερών να εγκριθεί αυτοδίκαια η άδεια ίδρυσης της εταιρίας «ΚΑΡΦΟΥΡ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» διότι η προθεσμία των 50 ημερών ορίζεται στην παράγρ. 6 του άρθρ. 10 του Ν. 3377/2005, η οποία διάταξη του άρθρ. 10 έχει κριθεί συνολικά ως αντισυνταγματική και μη εφαρμόσιμη με την 3037/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ολομέλεια).
Συνεπώς δεν ισχύει η προαναφερόμενη προθεσμία.
Καθίσταται, επομένως, σαφές και αυτονόητο, ότι η απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ είναι δεσμευτική και το Νομαρχιακό Συμβούλιο δεν μπορεί να επιληφθεί της αίτησης που υπεβλήθη από την εταιρία «ΚΑΡΦΟΥΡ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» βασιζόμενο σε διάταξη ανίσχυρη και κριθείσα ως αντισυνταγματική.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ