«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022

Τι δουλειά έχει γαλλική εταιρεία στην κορυφή του Μπούμιστου; Έως 5-12-22 δημόσια διαβούλευση

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

30 Νοεμβρίου 2022

Δημοσιεύθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «MPOUMISTOS WIND FARM Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», στη κορυφή Μπούμιστος της δημοτικής ενότητας Αλυζίας του δήμου Ξηρομέρου και της δημοτικής ενότητας Μεδεώνος του δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, η οποία τίθεται προς δημόσια διαβούλευση έως την Δευτέρα 05-12-2022!

Ο σχεδιαζόμενος ΑΣΠΗΕ θα βρίσκεται...
2χλμ από το χωριό Αρχοντοχώρι, 2,2χλμ από το χωριό Παναγούλα, 2,3χλμ από το χωριό Κομπωτή και 3,5χλμ απο το χωριο Αετός και θα αποτελείται από εννέα (9) ανεμογεννήτριες ισχύος 4,2MW η κάθε μία, με ύψος πυλώνα 125 μέτρα και ακτίνα πτερυγίων 75 μέτρα.


*ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ:
α) Το έργο βρίσκεται εντός της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) με κωδικό «GR090 Όρη Ακαρνανικά», η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη αναπαραγωγική αποικία των Όρνιων (Gyps fulvus) στην ηπειρωτική Ελλάδα, είδους κρισίμως απειλούμενου και από τα πλέον ευάλωτα στη λειτουργία αιολικών σταθμών. β) Περιβαλλοντικός μελετητής του έργου είναι ο κος Ευάγγελος Μορφιαδάκης, ο οποίος είχε συμμετάσχει ξανά ως μελετητής στον «ΑΣΠΗΕ-περιβαλλοντικο έγκλημα» του 2018 με τις έντεκα (11) ανεμογεννήτριες στα Ακαρνανικά και είναι επίσης ο ιδιοκτήτης και μελετητής του ΑΣΠΗΕ της 12ης ανεμογεννήτριας, η οποία τοποθετήθηκε το 2020 στα Ακαρνανικά! (Διαβάστε περισσότερα εδώ). Να επισημάνουμε ότι και οι δώδεκα (12) ανεμογεννήτριες στα Ακαρνανικά όρη, εκτός από την ολοκληρωτική ισοπέδωση της κορυφογραμμής που προκάλεσαν, είναι και παράτυπα αδειοδοτημένες, αφού οι μελέτες τους υποβληθηκαν χωρίς την υποβολή Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και την εφαρμογή εξειδικευμένων περιβαλλοντικών όρων.
γ) Ο φορέας του έργου καθώς και ο υπεύθυνος επικοινωνίας του έργου (Ιορδάνης Κυζερίδης με e-mail επικοινωνίας: Iordanis.KYZERIDIS@valorem-energie.com), έχει άμεση σχέση με τον γαλλικό όμιλο εταιριών «VALOREM», ο οποίος πέραν της Γαλλίας, δραστηριοποιείται διεθνώς στον κλάδο των ΑΠΕ. Ο κος Κυζερίδης αποτελεί επίσης και στέλεχος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) στον τομέα της αξιολόγησης & αδειοδότησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας! Αποδεικνύεται λοιπόν ξεκάθαρα ότι, η διαδικασία αδειοδότησης του συγκεκριμένου έργου -και πιθανότατα άλλων έργων επίσης-  έχει επισπευθεί με δολιότητα και ύπουλο τρόπο. δ) Η μελέτη του έργου παρουσιάζει δεκαπέντε (15) γειτονικούς αδειοδοτημένους ΑΣΠΗΕ ως πιθανά μελλοντικά αδειοδοτημένους, δεν εξετάζει τις συνεργιστικές επιπτώσεις του έργου με τους εν λογω ΑΣΠΗΕ και ευτελίζει την διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, εξαπατώντας παράλληλα τις υπηρεσίες και τους Έλληνες πολίτες. Το γεγονός αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό ζήτημα και αυτοτελής λόγος απόρριψης της μελέτης. ε) Από την αρχή του έτους, αριθμούμε μέχρι στιγμής στην Αιτωλοακαρνανία συνολικά έντεκα (11) δημόσιες διαβουλεύσεις για αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Κατηγορίας Α', δηλ. για εβδομήντα οκτώ (78) ανεμογεννήτριες. Επιπλέον, υπήρξαν οι εγκρίσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για πάνω από 25 ανεμογεννήτριες αιολικών σταθμών Κατηγορίας Β' στην Αιτωλοακαρνανία. Υπενθυμίζουμε ότι έχουν εγκατασταθεί μέχρι σήμερα εκατόν πενήντα τρεις (153) ανεμογεννήτριες στην Αιτωλοακαρνανία σε Ναυπακτία, Θέρμο, Ξηρόμερο, Ακαρνανικά και Βάλτο, ενώ υπό αδειοδότηση βρίσκονται έργα για τουλάχιστον άλλες πεντακόσιες (500) !


Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος από ολόκληρη την επικράτεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι Επιτροπές Ποιότητας Ζωής και τα δημοτικά συμβούλια των οικείων δήμων, τα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων, οι κάτοικοι και οι σύλλογοι της περιοχής να λάβουν γνώση της ΜΠΕ (πρόκειται για πρόχειρη μελέτη και παρουσιάζει σοβαρότατες ελλείψεις) και να εκφράσουν τις ενστάσεις τους, καταθέτοντας το ειδικό έντυπο ''Δ11''.


Στην συνέχεια παρατίθενται οδηγίες για την συμμετοχή του κοινού στην δημόσια διαβούλευση:  

Αξίζει ΌΛΟΙ να αφιερώσουμε 15 λεπτά από τον χρόνο μας για να εγγραφούμε στο ΗΠΜ και να καταθέσουμε ένσταση!
Καταθέτουμε τις απόψεις/ενστάσεις μας για την εν λόγω ΜΠΕ, μέσω του ειδικού εντύπου Δ11, το οποίο πρέπει να κατατεθεί, με τη μορφή αρχείου "pdf" στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eprm.ypen.gr/src/App/w2/7086, κατόπιν ηλεκτρονικής εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στο ΗΠΜ με χρήση των κωδικών TaxisNet.
[Στην παραπάνω διεύθυνση μπορούμε να βρούμε την ΜΠΕ του έργου κατηγορίας Α2 με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ): 2202724023, να ενημερωνόμαστε για τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και να συμμετέχουμε στην διαβούλευση, μόνο εάν είμαστε εγγεγραμμένοι στο ΗΠΜ].


Οδηγίες για την εγγραφή στο ΗΠΜ: https://drive.google.com/file/d/1RE30b12CMDLUrBIfutikld94GKPtIqgk/view?usp=sharing


Στον παρακάτω σύνδεσμο βρίσκουμε ένα πρότυπο έντυπο Δ11, το οποίο περιέχει ήδη διατυπωμένες ενστάσεις (δηλ. συμπληρώνουμε μόνο τα προσωπικά μας στοιχεία εάν το επιθυμούμε και ύστερα το καταθέτουμε με τη μορφή αρχείου "pdf" στο ΗΠΜ στη διαβούλευση του έργου): https://docs.google.com/document/d/178V6FPhWL4UPlmnoBTIkn8zB3j2t4tj0ZgzK2kryHVU/edit?usp=share_link

(Το παραπάνω αρχείο είναι ανεβασμένο στην πλατφόρμα Google Drive. Ανοίγουμε το αρχείο και πατάμε πάνω δεξιά στην γραμμή εργαλείων στη θέση «Αρχείο->Δημιουργία Αντιγράφου» για να δημιουργήσουμε νέο αντίγραφο, εάν θέλουμε να επεξεργαστούμε το Δ11. Στη θέση «Αρχείο->Λήψη->Έγγραφο PDF» πατάμε για να το αποθηκεύσουμε ως αρχείο pdf).
Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να γράψετε στο Δ11 και τις δικές σας παρατηρήσεις/ενστάσεις/σχόλια για την εν λόγω ΜΠΕ.
 
--- Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Βουνών της Αιτωλοακαρνανίας ---