«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022

Πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία το 24ο εργαστήριο πολιτιστικής βιομηχανίας με τίτλο «Πηγές χρηματοδότησης των δημιουργικών και πολιτιστικών ΜΜΕ Συλλογών, Οργανώσεων & Φορέων»

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Αγρίνιο, 8 Νοεμβρίου 2022  

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

«Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs) Holistic networking of creative industries via hubs - Creative@Hubs»,

συνδιοργάνωσε με το Δήμο Αγρινίου και το "MOSAIC HUB"

το 24ο εργαστήριο διεύρυνσης γνώσεων με θέμα :

« Πηγές χρηματοδότησης των δημιουργικών και πολιτιστικών ΜΜΕ Συλλογών, Οργανώσεων & Φορέων »


Πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία το 24ο εργαστήριο πολιτιστικής βιομηχανίας με τίτλο «Πηγές χρηματοδότησης των δημιουργικών και πολιτιστικών ΜΜΕ Συλλογών, Οργανώσεων & Φορέων» που έλαβε χώρα στα πλαίσια του προγράμματος “
Creative@Hubs” την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου στη Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο σε συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου και το “MOSAIC HUB”.

 Το εργαστήριο άνοιξε ο υπεύθυνος έργου Γεώργιος Ρόμπολας, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, αναφέρθηκε στους εισηγητές του εργαστηρίου Ανδρέα Τσιλίρα (Πολιτιστικός Διαχειριστής) και Γιώργο Σαρλή (Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Έργων-Πολιτιστικός Διαχειριστής) του MOSAIC HUBπρολογίζοντας ταυτόχρονα  το θέμα που θα ακολουθήσει.

 


Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αγρινίου Μαρία Παπαγεωργίου η οποία αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο των πολιτιστικών συλλόγων και οργανισμών και στο θετικό αντίκτυπό τους στην κοινωνία. Μίλησε για την συνεχή προσπάθεια του Δήμου Αγρινίου στήριξης και χρηματοδότησης των πολιτιστικών δράσεων αλλά και την συνεχώς αυξανομένη ανάγκη εξεύρεσης πόρων προς αυτήν την κατεύθυνσή. Ο ανωτέρω λόγος τόνισε η  Αντιδήμαρχος είναι αυτός που κάνει επίκαιρο και ιδιαίτερα στοχευμένο το σημερινό εργαστήριο/σεμινάριο για την περαιτέρω στήριξη των πολιτιστικών φορέων και οργανώσεων και την ενθάρρυνση του έργου τους.

Παίρνοντας το λόγο ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Παναγιώτης Ράπτης, αναφέρθηκε στην υλοποίηση του έργου CREATIVE@HUBS, σε συνεργασία με την  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στους στόχους και στα οφέλη που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις της Δημιουργίας και του Πολιτισμού. Αναφέρθηκε στη στρατηγική συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου σε μια σειρά εργαστήριων που θα δώσουν απαντήσεις και λύσεις στις ανάγκες και στις δυσκολίες των επιχειρήσεων της Δημιουργίας, της Τέχνης και των Πολιτιστικών Συλλόγων και Οργανώσεων, τονίζοντας την διαρκή και έμπρακτη στήριξη του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στην τοπική επιχειρηματικότητα και οικονομία. Στην συνέχεια, αφού ευχαρίστησε τους εκπροσώπους του Hub MOSAIC για την σημερινή τους παρουσία, τους έδωσε το λόγο.


Πρώτος το λόγο πήρε ο Ανδρέας Τσιλίρας, ο οποίος μέσα από την παρουσίασή του μίλησε για π
ηγές χρηματοδότησης των δημιουργικών και πολιτιστικών ΜΜΕ Συλλογών, Οργανώσεων & Φορέων από την Ελλάδα μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Αναφέρθηκε στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, το οποίο αποτελεί το μοναδικό ανοιχτό εργαλείο χρηματοδότησης του Υπουργείου Πολιτισμού, ανέπτυξε το θέμα των προσκλήσεων, σε ποιους απευθύνονται και σε ποιους όχι, μίλησε για τις βασικές θεματικές ενότητες τις οποίες καλύπτουν, όπως και στο τι απαιτείται για την κατάθεση προτάσεων και με τι κριτήρια αυτές αξιολογούνται. Εξήγησε τον τρόπο εγγραφής στο Μητρώο και τα σημεία προσοχής ενώ συνέχισε μιλώντας για τα «ΕΣΠΑ» και για τις χορηγίες στο δημιουργικό κλάδο που αφορούν Ιδρύματα, Αυτοδιοίκηση και Επιχειρήσεις.

 Ο δεύτερος εισηγητής, Γιώργος Σαρλής, αναφέρθηκε στις Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και στη συγγραφή προτάσεων. Ανέλυσε τη διαφορά μεταξύ Ευρωπαϊκού προγράμματος και Ευρωπαϊκού έργου  και ανέπτυξε τα χαρακτηριστικά αυτού, όπως επίσης και τις βασικές προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής μιας πρότασης χρηματοδότησης ενός Ευρωπαϊκού έργου. Επιπρόσθετα ανέφερε τη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία βρίσκονται οι προσκλήσεις για τα βασικά Ευρωπαϊκά προγράμματα όλων των κατηγοριών ενώ στο τέλος μίλησε για ευκαιρίες συμμετοχής σε έργα και κοινοπραξίες που σχεδιάζονται από άλλους και αναζητούν εταίρους.

 ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

***

Διευκρινίσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά

της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του ότι, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, δρομολογήθηκε η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων τα οποία προέκυψαν κατά την έκδοση βεβαιώσεων αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της επιστρεπτέας προκαταβολής που πραγματοποιήθηκε στις 02/11/2022.

Ειδικότερα, με την εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση θα προβλέπονται τα εξής:

1ον. Εξαντλώντας κάθε δυνατό χρονικό περιθώριο, παρατείνεται αυστηρά έως τις 31/01/2023, η καταβολή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Παράλληλα, παρατείνεται έως τις 30/12/2022 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για όσες επιχειρήσεις – δικαιούχους δεν έχουν ακόμη υποβάλει πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λήψη ενισχύσεων μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

 

2ον. Διευκρινίζεται ότι για το κριτήριο χορήγησης της ενίσχυσης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής που αφορά στη διατήρηση του μέσου όρου του αριθμού των εργαζομένων, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, πλέον θα λαμβάνεται υπόψη ότι έχει τηρηθεί η υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων εφόσον η διαφορά του μέσου όρου εργαζομένων κατά τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης διαφέρει κατά λιγότερο από μία μονάδα (έναντι του μηδενός που ίσχυε ως τώρα) σε σχέση με τον αρχικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο, εάν, για παράδειγμα, μία επιχείρηση κατήγγειλε τη σύμβαση ενός εργαζομένου έναν μήνα, αλλά προσέλαβε άλλο εργαζόμενο τον επόμενο μήνα, θα θεωρείται ότι πληροί το κριτήριο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.

 

3ον. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, για τις περιπτώσεις που βεβαιώθηκαν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά βάσει των εκκαθαρίσεων που διενεργήθηκαν στις 02/11/2022, εάν παύσουν πλέον να ισχύουν οι λόγοι απόρριψης με την προσκόμιση των απαιτούμενων  δικαιολογητικών, αυτά θα επαναβεβαιωθούν, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπόλοιπους ωφελούμενους.ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

***

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ        

 

Αγρίνιο, 8  Νοεμβρίου  2022

 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις-μέλη του ότι την Πέμπτη 10/11/2022  η Υπηρεσία του Επιμελητηρίου θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί μέχρι τις 13:00, λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης των πληροφοριακών του συστημάτων.

 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ