«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

Εκ νέου δημόσια διαβούλευση για 14 ανεμογεννήτριες στη Βελούτσα Ξηρομέρου Αιτ/νίας

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκ νέου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΣΤΑΚΟΣ 4 Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», στη θέση «Βελούτσα και Καλλίδρομος» της δημοτικής ενότητας Αστακού, του δήμου Ξηρομέρου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, η οποία τίθεται προς δημόσια διαβούλευση έως την Δευτέρα 14 -11-2022!

Ο σχεδιαζόμενος ΑΣΠΗΕ θα βρίσκεται 1,4χλμ από την πόλη του Αστακού, 2,8χλμ από το χωριό Καραϊσκάκης και... 2,9χλμ από το χωριό Βασιλόπουλο και θα αποτελείται από δεκατέσσερις (14) ανεμογεννήτριες ισχύος 5,5MW η κάθε μία, με ύψος πυλώνα 101 μέτρα και ακτίνα πτερυγίων 79 μέτρα.


*ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ:
α) Το έργο βρίσκεται εντός της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) με κωδικό «GR090 Όρη Ακαρνανικά», η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη αναπαραγωγική αποικία των Όρνιων (Gyps fulvus) στην ηπειρωτική Ελλάδα, είδους κρισίμως απειλούμενου και από τα πλέον ευάλωτα στη λειτουργία αιολικών σταθμών.
β) Διαβάστε το ιστορικό της προηγούμενης διαβούλευσης του έργου την άνοιξη του 2021 καθώς και για τις, εν τέλει, αποφάσεις απόρριψης του έργου στις 20-1-2022: https://www.facebook.com/groups/saveaitoloakarnania/posts/889044161773904.
γ) Δημόσια διαβούλευση του έργου για το 2021: εταιρεία ΚΥΩΝ ΕΠΕ με υπεύθυνη επικοινωνίας την κα. Ελευθεριάδη Μ. και με μελετητή έργου την ΟΙΚΟΔΑΣΙΚΗ Ο.Ε.. Δημόσια διαβούλευση του έργου για το 2022: εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΣΤΑΚΟΣ 4 Μ.Ι.Κ.Ε. με υπεύθυνη επικοινωνίας την κα. Ελευθεριάδη Μ. και με μελετητή έργου την ΟΙΚΟΔΑΣΙΚΗ Ο.Ε.. Οι ανωτέρω εταιρείες μάς είχαν απασχολήσει επίσης πρόσφατα με μελέτες για τους ΑΣΠΗΕ στις θέσεις Καλοβούνι και Μέγα Όρος του δήμου Ξηρομέρου την άνοιξη του 2022, οι οποίες παρουσίαζαν σοβαρότατες ελλείψεις, αναληθή στοιχεία καταγραφής της ορνιθοπανίδας και σημάδια αντιγραφής μεταξύ τους! δ) Από την αρχή του έτους, αριθμούμε μέχρι στιγμής στην Αιτωλοακαρνανία συνολικά δέκα (10) δημόσιες διαβουλεύσεις για αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Κατηγορίας Α', δηλ. για εξήντα εννέα (69) ανεμογεννήτριες. Επιπλέον, υπήρξαν οι εγκρίσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για πάνω από 25 ανεμογεννήτριες αιολικών σταθμών Κατηγορίας Β' στην Αιτωλοακαρνανία. Υπενθυμίζουμε ότι έχουν εγκατασταθεί μέχρι σήμερα εκατόν πενήντα τρεις (153) ανεμογεννήτριες στην Αιτωλοακαρνανία σε Ναυπακτία, Θέρμο, Ξηρόμερο, Ακαρνανικά και Βάλτο, ενώ υπό αδειοδότηση βρίσκονται έργα για τουλάχιστον άλλες πεντακόσιες (500) !


Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος από ολόκληρη την επικράτεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ξηρομέρου, τα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων, οι κάτοικοι και οι σύλλογοι της περιοχής να λάβουν γνώση της ΜΠΕ (πρόκειται για πρόχειρη μελέτη και παρουσιάζει σοβαρότατες ελλείψεις) και να εκφράσουν τις ενστάσεις τους, καταθέτοντας το ειδικό έντυπο ''Δ11''.


Στην συνέχεια παρατίθενται οδηγίες για την συμμετοχή του κοινού στην δημόσια διαβούλευση:  

Αξίζει ΌΛΟΙ να αφιερώσουμε 15 λεπτά από τον χρόνο μας για να εγγραφούμε στο ΗΠΜ και να καταθέσουμε ένσταση!
Καταθέτουμε τις απόψεις/ενστάσεις μας για την εν λόγω ΜΠΕ, μέσω του ειδικού εντύπου Δ11, το οποίο πρέπει να κατατεθεί, με τη μορφή αρχείου "pdf" στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eprm.ypen.gr/src/App/w1/1365, κατόπιν ηλεκτρονικής εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στο ΗΠΜ με χρήση των κωδικών TaxisNet.
[Στην παραπάνω διεύθυνση μπορούμε να βρούμε την ΜΠΕ του έργου κατηγορίας Α1 με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ): 2206787315, να ενημερωνόμαστε για τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και να συμμετέχουμε στην διαβούλευση, μόνο εάν είμαστε εγγεγραμμένοι στο ΗΠΜ].


Οδηγίες για την εγγραφή στο ΗΠΜ: https://drive.google.com/file/d/1RE30b12CMDLUrBIfutikld94GKPtIqgk/view?usp=sharing


Στον παρακάτω σύνδεσμο βρίσκουμε ένα πρότυπο έντυπο Δ11, το οποίο περιέχει ήδη διατυπωμένες ενστάσεις (δηλ. συμπληρώνουμε μόνο τα προσωπικά μας στοιχεία εάν το επιθυμούμε και ύστερα το καταθέτουμε με τη μορφή αρχείου "pdf" στο ΗΠΜ στη διαβούλευση του έργου): https://docs.google.com/document/d/1ZGu9PZu4IUJLQcyBKSkqMRoHtPFNVrPtXTe2uus1cNA/edit?usp=sharing

(Το παραπάνω αρχείο είναι ανεβασμένο στην πλατφόρμα Google Drive. Ανοίγουμε το αρχείο και πατάμε πάνω δεξιά στην γραμμή εργαλείων στη θέση «Αρχείο->Δημιουργία Αντιγράφου» για να δημιουργήσουμε νέο αντίγραφο, εάν θέλουμε να επεξεργαστούμε το Δ11. Στη θέση «Αρχείο->Λήψη->Έγγραφο PDF» πατάμε για να το αποθηκεύσουμε ως αρχείο pdf).
Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να γράψετε στο Δ11 και τις δικές σας παρατηρήσεις/ενστάσεις/σχόλια για την εν λόγω ΜΠΕ.--- Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Βουνών της Αιτωλοακαρνανίας ---