«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

Ψήφισμα Δ.Σ. Δήμου Αμφιλοχίας Για Δομές Υγείας

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας στέκεται σύσσωμο απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης της Δημόσιας και Δωρεάν Υγείας στην Αιτωλοακαρνανία και αλλού.

Βλέποντας την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου αλλά και όλες οι μονάδες δημόσιας υγεία στη χώρα μας εξαιτίας της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, διεκδικούμε:


1)    Να μην υλοποιηθεί καμία σκέψη για κατάργηση ή συγχώνευση χειρουργικών και άλλων κλινικών στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου ή κατάργηση Δημόσιων Νοσοκομείων στο όνομα υποτιθέμενων «αναδιαρθρώσεων»

2)    Να ενισχυθούν άμεσα τα δύο Νοσοκομεία της Αιτωλοακαρνανίας με:

·         Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων Ιατρών, Νοσηλευτικού, Διοικητικού και λοιπού προσωπικού

·         Διατήρηση  των συμβασιούχων στις θέσεις εργασίας τους και επιστροφή εκείνων που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας

·         Αύξηση του προϋπολογισμού ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές λειτουργικές ανάγκες των Νοσοκομείων

·         Ενίσχυση και στελέχωση με ιατρικό και λοιπό προσωπικό, μονιμοποίηση επικουρικών, στα δύο Κέντρα Υγείας που λειτουργούν στο Δήμο μας, σε Αμφιλοχία και Χαλκιόπουλο καθώς και στο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ, πρώην ΚΑΦΚΑ)

3)    Να γίνει άμεσα πράξη ο Δημόσιος και Δωρεάν χαρακτήρας της Υγείας στη χώρα μας.

 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου 

Χριστόφορος Κουσιορής