«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022

Ενημέρωση από το δήμο Αμφιλοχίας

Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2022

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να κάνουν  χρήση κοινοχρήστων χώρων στον Δήμο Αμφιλοχίας  για το έτος 2022 να υποβάλλουν στο Δήμο σχετική αίτηση αναφέροντας το είδος της χρήσης επισυνάπτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

Α. Για έκδοση νέας άδειας:

1.Αίτηση

2.Άδεια λειτουργίας του καταστήματος.

3.Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.

4.Δημοτική ενημερότητα ότι δεν υπάρχουν οφειλές ή έχουν διακανονιστεί    5.Τοπογραφική αποτύπωση όπου θα απεικονίζεται η θέση της επιχείρησης, τα παρακείμενα κτίρια, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, οι διαστάσεις του αιτούμενοι χώρου κατάληψης.

 

Β. Για ανανέωση άδειας:

1.Αίτηση.

2.Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου.

3.Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.

4. Δημοτική ενημερότητα ότι δεν υπάρχουν οφειλές ή έχουν διακανονιστεί   

Επισημαίνεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση προηγούμενων οφειλών βάσει του ν. 4764/2020 όπως ισχύει με καταληκτική ημερομηνία έως 28-2-2022

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 28-2-2022 στο Τμήμα Εσόδων (2ος όροφος).

 

***

RapidtestγιαCOVID-19 σε Αμφιλοχία και Μενίδι την Παρασκευή

 

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθεί δωρεάν έλεγχος με rapidtest από κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ την Παρασκευή11Φεβρουαρίου 2022σε Αμφιλοχία και Μενίδι.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα των ελέγχων έχει ως εξής:

Μενίδι: 09:30 έως 11:30 στο Περιφερειακό Ιατρείο Μενιδίου

Αμφιλοχία: 12:30 έως 15:00 στην αίθουσα «Τρομπούκη».

Υπενθυμίζεται ότι τα ανήλικα παιδιά θα πρέπει να συνοδεύονται από γονέα ή από άλλον ενήλικο ο οποίος θα φέρει βεβαίωση συγκατάθεσης του γονέα στη διενέργεια του test(υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από ΚΕΠ ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τοgov.gr).