«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022

Τελευταία νέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σε τροχιά υλοποίησης η δράση «Παροχή Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

Σάρκα και οστά αρχίζει να παίρνει η νέα στρατηγική της Περιφερειακής Αρχής που αφορά την Κοινωνία των Πολιτών, καθώς σήμερα, Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου, στην έδρα της Περιφέρειας, πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση...

Τηλε-διημερίδα από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών Βαρήκοων και την Περιφέρεια, με επίκεντρο τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών Βαρήκοων σε συνεργασία με το συντονιστή Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Ενταξιακής Εκπ/σης και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνουν τηλε-διημερίδα με τίτλο: «ΚΩΦΟΙ ΒΑΡΗΚΟΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ...

Συνάντηση εργασίας του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης, Μιχάλη Σταυριανουδάκη με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, Φωκίωνα Ζαΐμη

Με την ευκαιρία της έκδοσης της πρόσκλησης από το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» προς...

τη Γενική Γραμματεία Εσωτερικών Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών για το έργο: “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 4.0:...

Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων της πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (7829/148/12-01-2022) στο πλαίσιο του έργου «IMPULSE PLUS»

Επισυνάπτονται οι οριστικοί πίνακες βαθμολογίας των υποψηφίων των θέσεων Κ4 και Κ6 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνεργάτες/ιδες κατόπιν της υπ' αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7829/148/12.01.2022 (ΑΔΑ: 6ΔΖΟ7Λ6-ΦΑ3) πρόσκλησης εκδήλωσης...

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Τομέα Πολιτισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας & Πανεπιστημίου Πατρών

Μια σημαντική συνεργασία ξεκινά μεταξύ του Τομέα Πολιτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας) και του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Τουρισμού,...