«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίουκαι ώρα 17:00  θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Παρουσίαση παραδοτέου επί της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγρινίου και Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για την υλοποίηση του έργου: «Προδιαγραφές ομοιογένειας και παρεμβάσεων κοινόχρηστων χώρων αστικού ιστού Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

2.      Έγκριση Α΄ Μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου (Στρατηγικός Σχεδιασμός).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

3.      Συζήτηση και λήψη απόφασης επί επιβολής τέλους ταφής στους Δήμους.

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

4.      Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 1/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

 

5.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2022.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

6.      Αναμόρφωση Οικονομικών Στόχων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

7.      Ανάκληση της δωρεάν παραχώρησης αίθουσας στο χώρο της Δημοτικής Αγοράς.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

8.      Απευθείας ανάθεση της  εκμίσθωσης  καλλιεργήσιμης  γης  στην Κοινότητα  Νεάπολης, Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Φωτάκης).

·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νεάπολης κ. Γεώργιος Ρούσσης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

9.      Ορισμός εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

 

10.  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στην παροχή συγκοινωνιακού έργου από το αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου για το έτος 2022.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

11.  Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

                                                                          ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

***

Τρίτη  φάση της  «Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2021»

 

Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία υπενθυμίζει ότι  μέχρι την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου μπορούν όσοι πολίτες δεν έχουν ακόμη απογραφεί να απευθύνονται σε γραφεία του Δήμου Αγρινίου.

Η συμμετοχή στην Απογραφή είναι υποχρεωτική και τα στοιχεία που συλλέγονται είναι εμπιστευτικά, χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων και δεν διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Απογραφής δεν συλλέγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Συγκεκριμένα τα γραφεία που λειτουργούν είναι:

·      Δημαρχείο Αγρινίου -  Χαριλάου Τρικούπη 10, 2ος όροφος

Καθημερινά  από 9:00 π.μ. -13:00μ.μ.  και 17:00μ.μ -19:00 μ.μ

Σαββατοκύριακο 9:00 π.μ.-13:00μ.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ  26413 60393

·    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ –  ΚΕΠ  ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ

              15.2.2022 έως και 21.2.2022 (και Σαββατοκύριακο)

              ώρες: 9:00π.μ. – 13:00μ.μ  

τηλ   2641360801

·    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΤΙΕΩΝ   (πρώην Δημαρχείο ΘΕΣΤΙΕΩΝ)

             15.2.2022 έως και 21.2.2022 (εκτός Σαββατοκύριακου)

            ώρες: 9:00π.μ.  – 15:00μ.μ  

τηλ  2641360912

 

 Οι δημότες προκειμένου να  απογραφούν θα  πρέπει να έχουν μαζί τους ΑΜΚΑ και  ΑΦΜ για όλα τα μέλη του νοικοκυριού που θα απογράψουν. Ιδιαίτερα βοηθητικό θα είναι εάν προσκομίσουν  τον 12ψήφιο Μοναδικό Κωδικό Απογραφής.

Για την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή ο  πολίτης λαμβάνει από την εφαρμογή νέο «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» που αντιστοιχεί στην κατοικία του. Με τον τελευταίο και τον κωδικό του στο taxisnet μπορεί μέσω της ψηφιακής πύλης του δημοσίου τομέα www.gov.gr να απογράψει την κατοικία και όλα τα μέλη του νοικοκυριού του. Με την οριστική υποβολή του ερωτηματολογίου, ο πολίτης λαμβάνει Βεβαιωτικά Απογραφής.

 

Η Απογραφή καθορίζει το μέλλον του Δήμου μας για τα επόμενα 10 χρόνια.

Απογραφόμαστε στον τόπο που ζούμε. Όλοι μετράμε.

 

                                                                                    ΑΠΟ  ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

***

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Π.Υ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Με τον νέο Διοικητή  Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αιτωλοακαρνανίας  Πύραρχο Χαραλάμπη Παλουκτσόγλου και τον Διοικητή  Π.Υ Αγρινίου Ευστράτιο Πετράκη συναντήθηκε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου. 

Ο κ. Παπαναστασίου ευχήθηκε καλή επιτυχία στo έργο του νέου Διοικητή  και επανέλαβε ότι η Δημοτική Αρχή είναι  σε συνεχή και διαρκή συνεργασία με τα στελέχη της ΠΥπροκειμένου να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά όποιαζητήματα προκύψουν:

«Σας συγχαίρω για την ανάληψη των καθηκόντων σας και εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας. Θα συνεχίσουμε από κοινού να καταβάλλουμε  κάθε δυνατή προσπάθεια με προτεραιότητα την προστασία της ζωής αλλά και της περιουσίας των πολιτών».

                                                                                     ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ