«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου,  με τηλεδιάσκεψη ( μέσω εφαρμογής ΖΟΟΜ), η οποία θα πραγματοποιηθεί την 16η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00 σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΔΑΦ/Φ69/189/οικ. 21929/23-11-2021 Υπουργείο Εσωτερικών, (Α.Δ.Α.: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ: Εκλεγμένοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στους Δήμους και την ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας  εκφράζουντην κατηγορηματική τους αντίθεση στην επιβολή σε βάρος των δήμων και των δημοτών τέλους ταφής και περιβαλλοντικής εισφοράς από 1η Ιανουαρίου 2022 μέσω των Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ).

[ Εισηγήτρια : κ. Κωνσταντακοπούλου Ειρήνη (Επικεφαλής Παράταξης)]...

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Δέσμευση για ένταξη έργου «Αγροτική Οδοποιία Βαρετάδας (Β΄Φάση)», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αμφιλοχίας»

[Εισηγητής : Ο κ. Λιάπης Γεώργιος  (Γενικός Γραμματέας)].

 

ΘΕΜΑ 2ο :«ΣυγκρότησηΕπιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων».

[ Εισηγητής : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

 

ΘΕΜΑ 3ο : «Κατανομή Α΄ δόσης έτους 2022 στις  Σχολικές Επιτροπές  Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων»

[ Εισηγήτρια : κ. Ελένη Δράκου (Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)].

 

ΘΕΜΑ 4ο : «Επικαιροποίηση Νομιμοποιητικών εγγράφων-αποφάσεων»

[Εισηγητής : Ο κ. Λιάπης Γεώργιος  (Γενικός Γραμματέας)].

 

ΘΕΜΑ 5ο : «Σύσταση Επιτροπής Εκτίµησης ακινήτων και ορισµός µελών αυτής,     σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Π.∆. 270/81,  για το έτος2022».

[ Εισηγητής : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

 

ΘΕΜΑ 6ο : «Μίσθωση τριών (3) υδρευτικών ιδιωτικών γεωτρήσεων»

[ Εισηγητής : Ο κ. Νίκας Νικόλαος  ( Αντιδήμαρχος) ].

 

ΘΕΜΑ 7ο : «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων, του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81, για το έτος 2022»

[ Εισηγητής : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

 

ΘΕΜΑ 8ο:«Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου « Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας  συνολικής ισχύος 74,947 MW και συνοδά έργα διασύνδεσης στις θέσεις  ΠΛΑΤΟΣ Ι , ΠΛΑΤΟΣ ΙΙ, ΠΛΑΤΟΣ ΙV, , ΠΛΑΤΟΣ V  , ΠΛΑΤΟΣ VΙI  Δ.Ε Αμφιλοχιας Δ  Αμφιλοχίας και Δ.Ε. Μεδεώνος, Δ. Ακτίου – Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτωλ/νίας ( ΠΕΤ 21068553221)» ( Λήψη απόφασης), (Εξ αναβολής).

[ Εισηγητής : Ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  «ΑΣΠΗΕ για την επέκταση της ισχύος κατά επιπλέον 33,6 MW, στις θέσεις «ΑΜΠΕΛΑΚΙ, ΠΕΤΑΛΟΣΤΕΡΝΑ, ΣΟΥΦΛΙ ΚΑΙ  ΜΑΣΟΥΡΑ» των Δήμων Αμφιλοχίας, Αγρινίου και Ξηρομέρου, Νομού Αιτωλοακαρνανίας του αδειοδοτημένου ΑΣΠΗΕ ισχύος 48 MW στη θέση «ΠΕΤΑΛΑΣ» με την υπ΄αρ. πρωτ. 206597/30-12-2011 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αρ. πρωτ. 608/29594/28-04-2015 και 100340/17-06-2017  αποφάσεις, για συνολικό έργο ισχύος 81,64 MW [48 MW (24 Α/Γ των 2 MW)  και  33,6 MW (8 Α/Γ των 4,2 MW)] της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (ΠΕΤ 2106552116).

 

[ Εισηγητής : Ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος)].

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Χριστόφορος Κουσιορής