«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

48.900 ευρώ για πυροπροστασία στο Δήμο Μεσολογγίου το έτος 2016

Με την αριθ. πρωτ. 15717/11-5-2016 (ΑΔΑ: 7ΑΡ546ΦΘΕ-ΡΘZ) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατανέμονται 48.900 ευρώ για δράσεις πυροπροστασίας. Το ανωτέρω ποσό σε συνδυασμό με ίδιους πόρους του Δήμου Μεσολογγίου είναι ικανό να χρηματοδοτήσει έργα, δράσεις και προμήθειες υλικών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, προκειμένου να...
καλυφθεί ικανοποιητικά και στοχευμένα η ερχόμενη αντιπυρική περίοδος.

Η παράταξή μας «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» φρονεί ότι στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να υπάρξει δίκαιη κατανομή με βάση τις πραγματικές ανάγκες όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. 
Το Γραφείο Τύπου