«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

Κόλαφος η απάντηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου στην προσπάθεια Αγγελάκα για την κατάργηση της Λιμενικής Επιτροπής Αιτωλ/νίας!

 Σε πραγματικό κόλαφο ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ η προσπάθεια του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Εμ. Αγγελάκα για την “ανασυγκρότηση” – κατάργηση της Λιμενικής Επιτροπής Αιτωλ/νίας.

Συγκεκριμένα στο σχετικό έγγραφο με...
αριθ. πρωτ. 8312.49/31-1-2013 ο Γ.Γ. Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, επισημαίνει στον κ. Αγγελάκα τα εξής:
1.     Υπάρχει ζήτημα ακυρότητας από ενδεχόμενη παρέμβασή του με «συνέπειες στη λειτουργία του Λιμενικού Ταμείου εποπτείας μας».
2.     Η εποπτεία των Λιμενικών Ταμείων ασκείται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου σύμφωνα με το Π.Δ. 362/1997 (ΦΕΚ 240Α) καθώς και ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεών του (γνωμοδότηση ΝΣΚ 294/2010) την οποία πρώτοι θέσαμε υπ’ όψιν του κ. Αγγελάκα.
3.     Τα μέλη των Λιμενικών Επιτροπών εκλέγονται ή διορίζονται για τριετή περίοδο κατά το διάστημα της οποίας δεν επιτρέπεται αντικατάστασή τους.

4.     Τυχόν αιρετά μέλη αντικαθίστανται εάν υποπέσουν σε έγκλημα που προβλέπεται από τα άρθρα 21, 22 και 24 του Ποινικού Νόμου ή στερήθηκαν της περιουσίας των ή δεν συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Λιμενικής Επιτροπής. Καμιά εν προκειμένω περίπτωση δεν συντρέχει και το Δ.Σ. συνεδρίασε το 2012 δεκαεπτά (17) φορές!

5.     Κάθε άλλη προσπάθεια αντικατάστασης ανάγεται σε πειθαρχική διαδικασία που πρέπει να έχει τελεσιδικίσει (βλ. άρθρο 12 παρ. 3 Β.Δ. 14/19-1-1939). Στην περίπτωσή μας δεν έχει κινηθεί καμιά τέτοια διαδικασία.
6.     Τυχόν αντικατάσταση προσκρούει και στο άρθρο 13 παρ. 6 του Ν. 2690/99 (τ. Α 45) για την λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων.
            Συμπερασματικά το Υπουργείο Ναυτιλίας επισημαίνει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει για αντικατάσταση των μελών της Λιμενικής Επιτροπής και ζητάει νόμιμη και επαρκή αιτιολογία, διότι μια τέτοια πράξη του κ. Αγγελάκα είναι παράνομη, αυθαίρετη και καταχρηστική, όπως η Λιμενική Επιτροπή έχει επισημάνει με πρόσφατη ομόφωνη απόφασή της και ταυτοποιείται πλήρως με την επιστολή που αποστείλαμε στον κ. Αγγελάκα στις 16-1-2013.
            Μετά τα παραπάνω και σε συνδυασμό με το συνοδευτικό έγγραφο που σας αποστέλλουμε, καλούμε τον κ. Αγγελάκα να σταματήσει κάθε προσπάθεια παρέμβασης στην εσωτερική μας λειτουργία. Αρκετά μας ταλαιπώρησε και αρκετές υποσχέσεις έδωσε δεξιά και αριστερά στους πολιτικούς του φίλους που αυτοπροσδιορίζονται ως αιτωλοακαρνανιάρχες και στον ναυτόπαιδα άτυπο συμβουλάτορά του. 

Για το Λιμενικό Ταμείο Αιτωλ/νίας
Ο Πρόεδρος
Πάνος Παπαδόπουλος