«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012

ΕΚΔΡΟΜΗ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ του ΤΕΙ Μεσολογγίου στην ΠΑΤΡΑ

 Μονάδα Καινοτομίας &
Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.)                          Μεσολόγγι 12-03-2012

Ανακοίνωση
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) του ΤΕΙ Μεσολογγίου διοργάνωσε την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012, εκπαιδευτική μονοήμερη ΕΚΔΡΟΜΗ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος (Ι.Τ.Υ.Ε.) στην ΠΑΤΡΑ.
Ο εκπαιδευτικός σκοπός της επίσκεψης ήταν η απόκτηση γνώσης από τους συμμετέχοντες φοιτητές του ΤΕΙ Μεσολογγίου για την...
καινοτομική δράση του Ι.Τ.Υ.Ε. και τη διείσδυσή του σε βασικούς φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Επιπρόσθετα, τέθηκαν οι βάσεις για την ανάπτυξη μελλοντικής συνεργασίας για κοινές δράσεις μεταξύ της ΜΟ.Κ.Ε. του ΤΕΙ Μεσολογγίου και του Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε διαλέξεις ερευνητών που αφορούσαν:
- Δράσεις υποστήριξης Δημόσιων Φορέων.
- Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Αποδοτικές Δομές Υποστήριξης εκπαιδευτικής διαδικασίας (όπως εκπαιδευτική τεχνολογία, ψηφιακά μαθήματα, ψηφιακό σχολείο).
- Έρευνα και Καινοτομία.
Πιο συγκεκριμένα αναπτύχθηκαν τα παρακάτω θέματα:
·        Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού δικτύου και δικτυακών τεχνολογιών και των νέων υπηρεσιών του ΠΣΔ (Π. Αγγελόπουλος).
·        Έργα Διεύθυνσης Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης. (Α. Κοσκέρης).
·        Διαδραστικό εκπαιδευτικό παιγνίδι SIM Safety (Διεύθυνση εκπαιδευτικής τεχνολογίας , Ε. Βαλεοντής, Μ. Φουντάνα).
·        Διεύθυνση Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και δράσης study4exams του Ψηφιακού σχολείου (Δ. Σοφονάτσος).
·        Κεντρικές υποδομές του ΙΤΥΕ (Δίκτυο υπηρεσίες, Data center, Building Management System, κ.λ.π.)  ΔιΤΥΣ (Γ. Κοκολάκης, Τ. Γαλιατσάτσος).
·        Διαδραστικό εκπαιδευτικό παιγνίδι Fun In Numbers (Ερευνητική Μονάδα 1, Μάριος Λογαράς, Ορέστης Ακριβόπουλος).
·        Νέα υπηρεσία διαχείρισης των οργανωτικών στοιχείων των σχολικών μονάδων με τη χρήση Online Analytical Processing – OLAP (Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Χ. Γιαννακόπουλος).
Στην επίσκεψη συμμετείχαν φοιτητές του ΤΕΙ Μεσολογγίου από όλα τα Τμήματα.