«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012

Ανακοίνωση Δικηγόρων ΣΥΡΙΖΑ για τις Νομικές εξελίξεις σχετικά με «ΧΑΡΑΤΣΙ» ΤΗΣ ΔΕΗ


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
 μετά και την ισχύ του άρθρου πέμπτου (παρ. 1-6) του ν. 4047/2012
(ΦΕΚ Α 31/23-02-2012).
Στις 23-02-2012 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, με ισχύ από την ημερομηνία αυτή της δημοσίευσής του, ο ν. 4047/2012, με το άρθρο πέμπτο του οποίου τροποποιείται σε βασικά σημεία του το άρθρο 53 του ν. 4021/2011 για το «Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)», κοινώς «ΧΑΡΑΤΣΙ της ΔΕΗ».
Έτσι πλέον, αναφορικά με τη μη πληρωμή του τέλους προβλέπεται ότι:
-               Η διακοπή της σύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος πραγματοποιείται από το  Διαχειριστή του Δικτύου μόνον μετά από εντολή του Υπουργείου Οικονομικών. Δηλαδή, η εντολή διακοπής του ρεύματος εκδίδεται μεν από...
τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές αλλά δεν μπορεί να εκτελεστεί χωρίς την εντολή του Υπουργείου.
-               Μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης πληρωμής της α΄ δόσης του τέλους, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές διαγράφουν από τους λογαριασμούς  ηλεκτρικού ρεύματος των καταναλωτών το οφειλόμενο ποσό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και η ευθύνη και η υποχρέωση για την είσπραξή του περιέρχεται αποκλειστικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
Περαιτέρω, στην περίπτωση αίτησης απαλλαγής ή μειωμένου τέλους:
-               Η σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. δεν κοινοποιείται πλέον και στη ΔΕΗ ή στον εναλλακτικό προμηθευτή αλλά στον αιτούντα και, εφόσον είναι θετική, και στο Υπουργείο Οικονομικών.
-               Κατά της παραπάνω απόφασης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., ο αιτών έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την κοινοποίησή της σ’ αυτόν. Η ένσταση κρίνεται από τριμελή επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι παραπάνω τροποποιήσεις, στις οποίες το Υπουργείο Οικονομικών με  τον «συνταγματολόγο» Υπουργό του εξαναγκάστηκε  να προχωρήσει μετά τις μαζικές αντιδράσεις των χιλιάδων πολιτών ενάντια στο χαράτσι, χωρίς να αναιρούν  τον παράνομο, άδικο και αντισυνταγματικό χαρακτήρα του μέτρου, εν τούτοις από μόνες τους καταδεικνύουν το ανυπόστατο και ανήθικο των πρόσφατων ανακοινώσεων του ίδιου Υπουργείου και των δηλώσεων του ίδιου «συνταγματολόγου» σχετικά με την τύχη των χρημάτων που καταβλήθηκαν από τους πολίτες μόνον για την πληρωμή της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος και των τελών ΕΡΤ και Δήμου.
Τα χρήματα αυτά, όπως ρητά και κατηγορηματικά δηλώθηκε από τον καθένα από εμάς είτε με εξώδικα προς τη ΔΕΗ και τους λοιπούς προμηθευτές είτε με ατομικές δηλώσεις κατά την πληρωμή τους, καταβλήθηκαν αποκλειστικά και περιοριστικά για την πληρωμή και εξόφληση των ποσών του λογαριασμού του ρεύματος που αντιστοιχούν στη δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και στα υπέρ Δήμου και ΕΡΤ τέλη.
Έχουμε δηλαδή ορίσει, όπως άλλωστε δικαιούμαστε σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 422 Α.Κ., την οφειλή που θέλαμε να πληρώσουμε και εξοφλήσουμε.
Επομένως, κανένα Υπουργείο, κανένας Υπουργός – ακόμα και αν είναι «συνταγματολόγος» – και καμία ΔΕΗ ή εναλλακτικός προμηθευτής δεν δικαιούται να διαστρέψει τη βούληση και δήλωσή μας και να καταλογίσει έστω και το ελάχιστο ποσό από αυτά που πληρώσαμε στο Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. Αν το πράξει θα έχει παρανομήσει για μια ακόμη φορά και θα υποστεί τις συνέπειες.
Εξάλλου, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές εάν δεν αποδώσουν στην ΕΡΤ και στους Δήμους τα ποσά που  έχουμε καταβάλει για τα αντίστοιχα τέλη θα είναι νομικά υπόλογοι – και αστικά και ποινικά – τοσο απέναντι στους καταβάλλοντες όσο και στους Δήμους και την ΕΡΤ. Ενώ προκύπτουν και αντίστοιχα ζητήματα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους (αλλά και τους μετόχους) της ΔΕΗ, εφ’ όσον χρήματα που προορίζονται για το ταμείο της ΔΕΗ, αποδίδονται αλλού.
Και όλα αυτά, σε αναμονή της απόφασης του ΣτΕ, που σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, κρίνει αντισυνταγματική την διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω μη καταβολής του ειδικού τέλους για τα ακίνητα.
Τέλος, αναφορικά με τις συνεχιζόμενες και επαναλαμβανόμενες από «αρμόδιους» και τα «παπαγαλάκια τους» απειλές για άμεση διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, εκτός του ότι αυτές συνεχίζουν να παραβιάζουν το σύνταγμα και την ενωσιακή νομοθεσία, εκτοξεύονται με αποκλειστικό σκοπό τον εκβιασμό και την τρομοκράτηση των πολιτών, που δεν μπορούν, δεν έχουν  ή  αρνούνται γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν το χαράτσι και να υποταχθούν στις εντολές της τρόικας και των υπηρετών της.
Όμως, ο λαός, οι εργαζόμενοι δεν εκβιάζονται. Θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, με κάθε μέσο. Δεν θα επιτρέψουν τα χρήματά τους να πάνε στα ταμεία της τρόικας και στους δανειστές. Δεν θα επιτρέψουν να κοπεί το ρεύμα σε κανένα σπίτι και σε κανέναν επαγγελματία.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΥΡΙΖΑ   11/03/2012