«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012

Συνεδρίαση στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αιτωλ/νίας


Ενημερώνουμε ότι στις 2 Απριλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αιτωλ/νίας με συζήτηση τα παρακάτω θέματα:

1.    Προκήρυξη Αρχιτεκτονικής Μελέτης Ανάπλασης Λιμανιού Μεσολογγίου.
2.    Ανάθεση προμήθειας υλικών...

3.    Εξέταση αιτήματος Ν.Ο. Μεσολογγίου.
4.    Εξέταση αιτήματος Κινηματογραφικής Λέσχης Μεσολογγίου.
5.    Εξέταση αιτήσεων για δημιουργία περιπτέρου.
6.    Άδεια λειτουργίας περιπτέρου κ. Κουνέλη Παναγιώτη.
7.    Αιτήσεις παραχωρήσεις χώρων.
8.    Αίτημα Λιμενικού Σταθμού Μενιδίου.
9.    Έγκριση δαπανών Ταμείου μας.


 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ