«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012

Δυνατότητα ένταξης των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία


Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει για τη δυνατότητα ένταξης των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

Μέσα σε ένα πλέγμα αδυναμίας εκπλήρωσης επιχειρηματικών υποχρεώσεων και στενότητας ρευστότητας, που αντιμετωπίζουν πολλές βιοτεχνικές επιχειρήσεις, η ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία δίνει την δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ να ζητήσουν την υπαγωγή τους σε μια ή και δύο κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες από αυτήν στην οποία υπάγονται, αποτελεί πράγματι μια διευκόλυνση για τις επιχειρήσεις....

Η ρύθμιση αυτή που αποτελούσε πάγιο αίτημα ολόκληρης της επιμελητηριακής κοινότητας,  θα μπορούσε να συμβάλλει παράλληλα και στην ενίσχυση των οικονομικών των ταμείων, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, αν το δικαίωμα της υπαγωγής σε κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες, δίνονταν σε όλους τους ασφαλισμένους και όχι μόνο σε αυτούς που δεν έχουν οφειλές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση.
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας οφείλει να τονίσει την θετική κατεύθυνση και άλλων ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου όπως η μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 5% σε όλους τους συνεπείς εργοδότες καθώς και η αύξηση του ποσού που μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη στον ΟΑΕΕ λόγω οφειλής του συνταξιούχου στο ύψος των 20.000 ευρώ, και ελπίζει οι ρυθμίσεις αυτές να αποτελέσουν την αφετηρία της προσπάθειας να καταστούν οι επιχειρήσεις ικανές να ανταπεξέλθουν στην δύσκολη οικονομική συγκυρία.   

   ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ