«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

Ανδρέας Μακρυπίδης: «Άμεση καταβολή των ενισχύσεων του Μέτρου 144 σε όλους τους δικαιούχους καπνοπαραγωγούς.»


Την άμεση καταβολή της ενίσχυσης του μέτρου 144 (Β’ Φάση) στους δικαιούχους καπνοπαραγωγούς του Νομού ζητάει ο Βουλευτής Ανδρέας Μακρυπίδης με Ερώτηση του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης  Κώστα Σκανδαλίδη , Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη και Ανάπτυξης Άννα Διαμαντοπούλου. Η παρέμβαση αυτή του Βουλευτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ενεργειών του το τελευταίο διάστημα, προκειμένου να ξεπεραστούν οι καθυστερήσεις στην έγκριση των αναγκαίων πιστώσεων...

Συγκεκριμένα ο Ανδρέας Μακρυπίδης αναφέρει στην ερώτηση του τα εξής: «Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην καταβολή της Β’ Φάσης των ενισχύσεων των δικαιούχων του Μέτρου 144 «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης Κοινής Οργάνωσης Αγοράς» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και το οποίο αφορά στην αναδιάρθρωση των εκμεταλλεύσεων των πρώην καπνοπαραγωγών.
Το γεγονός αυτό δημιουργεί αίσθημα αβεβαιότητας και ερωτήματα στους καπνοπαραγωγούς σχετικά με την διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων και πιστώσεων ώστε τελικά να ολοκληρωθεί σύντομα η διαδικασία με την καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης.
Στις σημερινές δυσμενείς οικονομικές συνθήκες η καταβολή της ενίσχυσης των καπνοπαραγωγών είναι εξαιρετικά επείγουσα και πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα. Για τον σκοπό αυτό οι Ηγεσίες των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ανάπτυξης πρέπει να διασφαλίσουν τους αναγκαίους πόρους και τις πιστώσεις για το μέτρο 144 κατά προτεραιότητα.
Επειδή η κατάσταση είναι πλέον εξαιρετικά κρίσιμη αφού πολλές περιπτώσεις αγροτών, ιδιαίτερα στην Αιτωλοακαρνανία, αδυνατούν να καλύψουν τις νέες καλλιεργητικές τους ανάγκες εξαιτίας έλλειψης ρευστότητας, με εμφανή κίνδυνο να εγκαταλείψουν ολοκληρωτικά την αγροτική δραστηριότητα.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ κοι. ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

·        Πότε θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των καπνοπαραγωγών δικαιούχων της Β’Φάσης του Μέτρου 144;»