«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

Διεξαγωγή ημιμαραθωνίου αγώνα δρόμου (21,1 χλμ) στη μνήμη του Μιχάλη ΚΟΥΣΗ


   Ανακοινώνεται ότι την 18-3-2012, ημέρα Κυριακή, από τον Δήμο Αγρινίου σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. θα πραγματοποιηθεί ο 5ος ημιμαραθώνιος αγώνας δρόμου στη μνήμη του Μιχάλη ΚΟΥΣΗ.
   Ο αγώνας θα ξεκινήσει την 11:00 ώρα από τη Βαρειά Ακαρνανίας (15+900 χ/θ Ε.Ο. Αγρινίου - Θέρμου), θέση ‘’ΞΥΛΙΝΟ’’ και θα διεξαχθεί στη διαδρομή: Εθνική οδός Αγρινίου – Θέρμου (Παντάνασσα, Παραβόλα, Καινουργίου), στην Επαρχιακή Οδό Παναιτωλίου – Καινουργίου (Παναιτώλιο), Κόμβο Παναιτωλίου (Ερμίτσα), στην Εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα (63+750 χ/θ έως 67χ/θ) στην δημοτική οδό Χ. Τρικούπη, του Δήμου Αγρινίου, σε όλο της το μήκος, στον πεζόδρομο Χ. Τρικούπη και θα τερματίσει περί ώρα 14:00 στην πλατεία Δημοκρατίας στο Αγρίνιο...

   Παράλληλα, την ίδια ημέρα και σε τμήματα της ιδίας διαδρομής, θα διεξαχθούν λαϊκός αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων και αγώνας δρόμου 1 χιλιομέτρου, για μαθητές – μαθήτριες δημοτικών σχολείων και Γυμνασίων, με τερματισμό στην πλατεία Δημοκρατίας.
   Για την ασφαλή διέλευση των αγωνιζομένων και των λοιπών συμμετεχόντων παρακαλούμε τους πολίτες των περιοχών που θα διεξαχθεί ο ημιμαραθώνιος αγώνας, να μην σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους κατά μήκος των ανωτέρων οδών, από ώρα 07:30 της 18-3-2012 μέχρι να τελειώσει ο αγώνας και να αποφύγουν την κυκλοφορία στης οδούς αυτούς κατά το χρόνο διεξαγωγής του.
   Από το Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου θα διακόπτεται, σταδιακά ή θα εκτρέπεται, ανάλογα η κυκλοφορία των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα. Σταθμευμένα οχήματα που δεν θα απομακρυνθούν έγκαιρα από τους κατόχους τους θα απομακρύνονται από γερανοφόρα οχήματα της Τροχαίας Αγρινίου και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ. 1003/15/11 δ από 14-3-2012 απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας.


Ε Λ ΛΗ Ν ΙΚ Η     Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η      Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α                                       
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΤΥΝ/ΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ταχ.  Διεύθυνση:   Κυριαζή   Τ.Κ. 30 100       Τηλ.  26410 30155            POL 6010150
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 1003/15/11-δ
Αγρίνιο 14 Μαρτίου 2012


Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η


«Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για τη διεξαγωγή του 5ου ημιμαραθώνιου αγώνα δρόμου (21,1 χ.λ.μ.) στη μνήμη του Μιχάλη Κούση, με διαδρομή από Τ.Δ. Βαρειάς (15-900 χ/θ) Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου «ΞΥΛΙΝΟ» -- Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου (Δογρή, Παντάνασσα, Παραβόλα, Καινούργιο) -- Επαρχιακή οδός Παναιτωλίου – Καινούργιου (Παναιτώλιο) -- Κόμβος Παναιτωλίου (Ερμίτσα) -- Ε.Ο. Αντιρρίου –Ιωαννίνων (στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα (63+750 έως 67 χ/θ) -- Είσοδος στο Αγρίνιο από Χ. Τρικούπη -- (σε όλο της το μήκος) -- πεζόδρομος Χ. Τρικούπη -- Τερματισμός Πλατεία Δημοκρατίας. »

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ


Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:
1.       Το από 10-02-2012 έγγραφο του Δήμου Αγρινίου.
2.     Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Νόμο 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999).
3.     Την υπ’ αριθμ. 1003/15/9-γ  από 09-03-2012 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


ΑΡΘΡΟ (1)
Τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς που θα διεξαχθεί  ο αναφερόμενος στο θέμα αγώνας:
α) Στο τμήμα της Εθνικής οδού Αγρινίου – Θέρμου, από την 7+800 χ/θ (Καινούργιο) έως την 16+000χ/θ (Βαρειά), την απαγόρευση κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αγρίνιο και την προσωρινή ακινητοποίηση των κυκλοφορούντων οχημάτων στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της ιδίας οδού, από ώρα 10.45΄ έως ώρα 13.00΄ της 18-3-2012.
β) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων σε όλο το μήκος της Επαρχιακής οδού Παναιτωλίου – Καινουργίου και την εκτροπή της μέσω παρακαμπτήριων οδών, από ώρα 11.00΄ έως 13.30΄.
γ) Στο τμήμα της Εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων από την 63+750χ/θ (Κόμβο Παναιτωλίου) έως την 67+500 χ/θ (κυκλικό κόμβο Αγρινίου), την απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων στο ρεύμα προς Ιωάννινα, την εκτροπή της κυκλοφορίας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της ιδίας οδού καθώς και στον υπό κατασκευή παράδρομο της οδού, από ώρα 10.20΄ έως ώρα 14.00΄ .
δ) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων σε όλο το μήκος της ενταύθα δημοτικής οδού Χ. Τρικούπη  και στις οδούς περιμετρικά της πλατείας Δημοκρατίας από ώρα 10.20΄ έως ώρα 14.00΄.
ε) Την απαγόρευση σταθμεύσεων σε όλα τα ανωτέρω τμήματα των οδών από ώρα 07.30΄ έως 14.00΄ ώρα.
Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίηση παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τ.Τ. Αγρινίου.

ΑΡΘΡΟ (2)
Έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης από ώρα  07.30΄ της 18-03-2012 έως 14.00΄ ώρα της ιδίας.
ΑΡΘΡΟ (3)
Οι παραβάτες της παραπάνω απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

1. Α.Ε.Α./Δ-ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
           Για ενημέρωση
                  ΑΘΗΝΑ
2. Γ.Α.Δ.Π.ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
            Για ενημέρωση
                ΠΑΤΡΑ
3.ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
    Για ενημέρωση – δικές του ενέργειες.
4. ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
    Για τη  δημοσίευσή της.
5.ΤΟΠΙΚΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ –   ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
    Για την ανακοίνωσή της.
      6. ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
για             ΕΝΤΑΥΘΑ
4.      7. Δ.Ε.Σ.Ε./Π.Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ
5.                 ΠΑΤΡΑ
6.     8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
7.              ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
8.     9. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
9.               ΕΝΤΑΥΘΑ
10.  10. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
11.            ΕΝΤΑΥΘΑ

 

 

 

 

 

 

Ο

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ
Τ α  ξ  ί  α  ρ  χ  ο  ς