«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 6 Ιουλίου 2010

Μετατάξεις υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ανησυχία, σύγχυση και ανασφάλεια διακατέχει τους χιλιάδες υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων οι οποίοι καλούνται μέχρι τις 8 Ιουλίου να κάνουν αιτήσεις μετάταξης.
Σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Εγκύκλιος 10, Α.Π. 33786/16.06.2010), σχετικά με τις διατάξεις του νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», οι οποίες αφορούν σε μετατάξεις προσωπικού για τη στελέχωση των νέων βαθμίδων της διοίκησης της αυτοδιοίκησης, ορίζεται ότι «οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν αίτηση προς το Γενικό Γραμματέα της Κρατικής Περιφέρειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του νόμου, έως 08.07.2010, με την οποία να αιτούνται τη μετάταξή τους στην Περιφέρεια της αντίστοιχης κατά τόπον αρμοδιότητας».
Επιπλέον, τονίζεται στην εγκύκλιο ότι οι προβλεπόμενες μετατάξεις έχουν στόχο την άμεση στελέχωση των υπηρεσιών που θα κληθούν να ασκήσουν τις σύμφωνα με τον νόμο απονεμόμενες σ’ αυτές αρμοδιότητες. Παρόλα αυτά, μέχρι και σήμερα δεν έχουν δημιουργηθεί – συσταθεί αυτοί οι οργανισμοί στους νέους Δήμους και στις Περιφέρειες!
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου «Καλλικράτης» στη Βουλή ως Κοινοβουλευτική Ομάδα είχαμε τονίσει ότι είναι εντελώς αντιδημοκρατικό και αντεργατικό να καλούνται οι υπάλληλοι να κάνουν αιτήσεις μετάταξης χωρίς να έχουν δημιουργηθεί οι σχετικοί οργανισμοί στους Δήμους και στις Περιφέρειες.
Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός
1) Θα ανακαλέσετε άμεσα την εγκύκλιο αυτή, με την οποία μέχρι τις 8 Ιουλίου υποχρεώνετε τους υπαλλήλους χωρίς να έχουν δημιουργηθεί οι οργανισμοί στους νέους Δήμους και στις Περιφέρειες να κάνουν αιτήσεις εθελοντικών μετατάξεων;
2) Θα δώσετε έστω και τώρα ένα μεταβατικό χρόνο κατά τη διάρκεια του οποίου θα δημιουργηθούν οι οργανισμοί στους νέους Δήμους και στις Περιφέρειες, ώστε να γνωρίζει ο κάθε υπάλληλος πού, αν επιθυμεί, θα κάνει αίτηση εθελοντικής μετάταξής του;
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Παναγιώτης Λαφαζάνης
Βασίλης Μουλόπουλος
Ευαγγελία Αμμανατίδου – Πασχαλίδου
Μιχάλης Κριτσωτάκης