«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2009

Υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε. επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, που δραστηριοποιούνται σε μικρές περιοχές.

Στην Υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών) υπάγονται πλέον επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, που ασκούν επαγγελματική, βιοτεχνική και εμπορική δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων και 1.000 σε ορισμένες περιοχές ανεξαρτήτως εισοδήματος.
Γι’ αυτό το λόγο ο Ο.Α.Ε.Ε. έστειλε προσωπικές προσκλήσεις, σ’ όσους περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες, να προσέλθουν στα κατά τόπους γραφεία του, προκειμένου να εγγραφούν στα μητρώα ασφαλισμένων του Οργανισμού.