«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ - Το νέο προεδρείο και οι νέες νομαρχιακές επιτροπές


Με συντριπτική πλειοψηφία εξελέγη σήμερα (Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2009) το νέο Προεδρείο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αιτωλοακαρνανίας για την διετία 2009-2010. Μετά τις σχετικές ψηφοφορίες Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου ανεδείχθη ο κ. Στάθης Λουκόπουλος (Δικηγόρος), Αντιπρόεδρος ο κ. Ανδρέας Σκύρλας (υπάλληλος ΟΤΕ) και Γραμματέας η κ. Αγγελική Αντωνοπούλου (Αρχιτέκτων - Μηχανικός)
Ψηφοφορία για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των έξι Νομαρχιακών Επιτροπών, στις οποίες θα ορισθούν ως Πρόεδροι και οι αντίστοιχοι βοηθοί Νομάρχη, πραγματοποιήθηκε σήμερα (Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2009) κατά τη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αιτωλοακαρνανίας.

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009
Ψηφοφορία για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των έξι Νομαρχιακών Επιτροπών, στις οποίες θα ορισθούν ως Πρόεδροι και οι αντίστοιχοι βοηθοί Νομάρχη, πραγματοποιήθηκε σήμερα (Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2009) κατά τη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αιτωλοακαρνανίας. Οι Νομαρχιακές Επιτροπές, οι υπηρεσίες τους καθώς και τα τακτικά μέλη αυτών έχουν ως εξής: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ(Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Δ/νση Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ανάπτυξης – Δ/νση Πολεοδομίας) Μέλη: Γρίβας Αντώνης, Καπώνης Δημοσθένης, Μπαρπαγιάννης Βασίλης, Σκαρμούτσος Γεώργιος, Σολτάτος Γιώργος, Χαντζή Σπυριδούλα. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ(Δ/νση Διοικητικού και Προστασίας Πολίτη – Δ/νση Οικονομικού και Πληροφορικής – Δ/νση Κάντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών – Δ/νση Αγροφυλακής) Μέλη: Κουβαράς Κων/νος, Σαξάμης Σωτήρης, Σκαρμούτσος Γεώργιος, Σολτάτος Γιώργος, Σταμάτης Δημήτριος (του Τιμολέοντος), Τσιτσιμελή Αναστασία. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΝΕΟΤΗΤΑΣ(Δ/νση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεότητας – Τμήμα Απασχόλησης. Η παραπάνω Ν.Ε. θα επιλαμβάνεται και για θεματα που αφορούν την Νομαρχιακή Αναπτυξιακή Επιχείρηση Αιτωλ/νίας) Μέλη: Αδάμης Σπύρος, Μιμηγιάννης Νικόλαος, Μπάδα Κων/να, Ξανθόπουλος Βασίλειος, Παππάς Γιώργος, Σολτάτος Γιώργος. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ(Δ/νση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής – Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας – Δ/νση Κτηνιατρικής) Μέλη: Δακαλάκη Παναγιώτα, Δελή Ευφροσύνη, Κοντός Ιωάνης, Κουβαράς Κων/νος, Σολτάτος Γιώργος, Στεργίου - Λαχανά Ευθαλία. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης – Δ/νση Καπνού – Δ/νση Αλιείας – Δ/νση Τοπογραφήσεων- Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων) Μέλη: Γαλαζούλας Αντώνιος, Γεροπάντας Δημήτριος, Λύτρας Ιωάννης, Πετρόπουλος Χρήστος, Σολτάτος Γιώργος, Στούπας Θεόδωρος. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(Δ/νση Περιβάλλοντος – Δ/νση Ανάπτυξης – Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών –Δ/νση Εμπορίου και Τουρισμού) Μέλη: Αγγελοκωστόπουλος Ιωάννης, Αυγέρης Σάββας, Δελή Ευφροσύνη, Κουτσοσπύρος Χαράλαμπος, Μπόκα – Μουντζούρη Γεωργία, Σολτάτος Γιώργος.Αγγελική Αντωνοπούλου (Αρχιτέκτων - Μηχανικός).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 365/15-09-2008 Απόφασης του Νομάρχη Αιτωλ/νίας για το ωράριο λειτουργίας καταστημάτων διανομής πετρελαιοειδών κατά την χειμερινή περίοδο 2008 -2009 σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3054/2002 – Φ.Ε.Κ. 230 Α 2/10/2002, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 12 του Ν.3335/2005 και το άρθρο 28 του Ν.3419/2005, η οποία αφορά τις καταστάσεις διημερεύσεων –διανυκτερεύσεων επί της Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, λόγω αύξησης του αριθμού των πρατηρίων στην ανωτέρω περιοχή.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την έγκριση των νέων υποβληθέντων με το υπ’ αριθ. 913/23-12-2008 έγγραφο της ΕΝΩΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΟΣ πινάκων, για την διημέρευση και διανυκτέρευση των πρατηρίων υγρών καυσίμων επί της Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ. Η διάρκεια της υποχρεωτικής διανυκτέρευσης καθορίζεται έως τις 23.00 μ.μ. και περιλαμβάνει ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20% επί του συνόλου των καταστημάτων της περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας). Όσον αφορά δε το χρονικό διάστημα, ήτοι από 23.00 έως τις 06.00 ,προαιρετικά, δύνανται να λειτουργούν όσων από τα διανυκτερεύοντα καταστήματα επιθυμεί ο ιδιοκτήτης τους με απαραίτητη προϋπόθεση βεβαίως να υπάγονται στους αντίστοιχους πίνακες διανυκτέρευσης της Ένωσης Βενζ/λών Αιτωλ/νίας – Λευκάδας. οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης απόφασης.. Η διάρκεια της ημερησίας λειτουργίας τις Κυριακές και Αργίες ορίζεται από τις 06.00 έως τις 21.00, περιλαμβάνει δε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνόλου των πρατηρίων που αναφέρονται στους πίνακες της Ένωσης Βενζινοπωλών Αιτωλ/νίας –Λευκάδας οι οποίοι εγκρίνονται από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλ/νίας. Εκτός των διημερευόντων σύμφωνα με τους πίνακες τα υπόλοιπα υποχρεωτικά παραμένουν κλειστά. Όσα καταστήματα δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις των προηγουμένων παραγράφων 2 και 3, παραμένουν υποχρεωτικά κλειστά κατά το διάστημα πέραν του ωραρίου ημερήσιας λειτουργίας κατά τις Κυριακές και Αργίες . Η Απόφαση αυτή ισχύει έως την 30ή /04/2009. Κατά της παρούσας επιτρέπεται σε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον προσφυγή, για παράβαση του Νόμου, στο Γ.Γ. της Περιφέρειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από της δημοσίευσής της (Άρθρο 7 παρ. 1 Ν. 2839/2000 ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: