«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018

Μέχρι 2/10 οι αιτήσεις για συμμετοχή στο μεταλυκειακό έτος Μαθητείας του ΕΠΑΛ Καινουργίου

Το ΕΠΑΛ Καινουργίου, καλεί υποψηφίους – απόφοιτους της Δ/θμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας που θα λειτουργήσει στο σχολείο, στην ειδικότητα: «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού».
Υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας στην ειδικότητα του ΕΠΑ.Λ Καινουργίου, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) να είναι κάτοχοι: α1) απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ του Ν. 4386/2016 , του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων, ή α2) απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016, του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων ή α3) απολυτηρίου και πτυχίου του ΕΝ.Ε.Ε. ΓΥ-Λ   του ν. 4415/2016 και
β) βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και
γ) να έχουν αποφοιτήσει από την παραπάνω ειδικότητα όπως αντιστοιχίζονται βάσει της υπ. Αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014 (Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2298/τ.Β/2014), ή άλλων Πράξεων του ΙΕΠ ή όπως περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών για το Μεταλυκειακό Έτος –Τάξη Μαθητείας.
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018, ώρα 23:59 στη διεύθυνση:  https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ 
Σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης της αίτησης ή τεχνικού προβλήματος, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με το σχολείο για να υποβάλλουν την αίτηση. Εάν δεν εξυπηρετηθούν μπορούν να αποστέλλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mathiteia@sch.gr .
Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι εκτυπώνουν την αίτηση και καταθέτουν το φάκελο με την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση μαζί με τα παρακάτω συνοδευτικά έγγραφα – δικαιολογητικά στο σχολείο, στη διεύθυνση (Κοσμά Αιτωλού 36 Καινούργιο Αγρινίου 30 005), μέχρι την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00

Επικοινωνία με το ΕΠΑΛ Καινουργίου τηλ. 2641063100 & 62879 mail:  mail@1epal-kainour.ait.sch.gr  και με τον υπεύθυνο του τομέα για τη Μαθητεία: epalkainoyrioy@gmail.com

Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση στο ΕΠΑΛ Καινουργίου με την 1η ανακοίνωσή μας να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο της μαθητείας του Σχολείου
Συνοδευτικά έντυπα – Δικαιολογητικά 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα: 
Α) Φωτοαντίγραφο: 
1.Απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ και
2.Πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ
3.Ταυτότητας
4.Αποδεικτικού ΑΜΚΑ
5.Αποδεικτικού ΑΦΜ
6. Γνωμοδότηση ΚΕΔΔΥ, για τους απόφοιτους του ή ΕΝ.Ε.Ε. ΓΥ-Λ
7. Απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή και αντιστοίχισης, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες αρχές. 
Β) Υπεύθυνη Δήλωση
Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης 
Κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων θα ανακοινωθεί προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του σχολείου https://blogs.sch.gr/1epal-kainour / , καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας  http://www.dide.ait.sch.gr  την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 έως τις 14:00μ.μ.
Προθεσμία υποβολής ενστάσεων 
Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο εκάστοτε ΕΠΑ.Λ. υποβολής αίτησης (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις)από την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου (μετά την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα) έως και την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00.
Ανακοίνωση τελικού πίνακα κατάταξης 
Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων θα ανακοινωθεί ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του σχολείου https://blogs.sch.gr/1epal-kainour /
 καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αιτωλ/νίας http://www.dide.ait.sch.gr, τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018.
Από το ΕΠΑΛ Καινουργίου