«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018

1.500.000 € στα κόμματα για τη β’ δόση

1.500.000 € στα κόμματα για τη β’ δόση
Με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης για το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00€) σε βάρος του ΚΑΕ 2595, του ΕΦ 07-130 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2018, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για την καταβολή της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης (β' δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ