«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

Υπάλληλοι ΔΕ Δήμων και Περιφερειών: Τι ζητά εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών

Κατάταξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α. ΔΕ χωρίς απολυτήριο [Εγκύκλιος]
Την άμεση κατάταξη σε µισθολογικά κλιµάκια υπαλλήλων, που διορίστηκαν ή µετατάχθηκαν στη ∆.Ε. κατηγορία, χωρίς απολυτήριο Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αλλά µε απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή µε τον απαιτούµενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο εμπειρίας, ζητά με εγκύκλιό του, προς Δήμους και Περιφέρειες, ο Υφυπουργός ΕΣ.Δ.Α., Γιάννης Μπαλάφας. «Με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου, αρ.1 του ν. 4405/2016 (Α΄129), επιλύεται το ζήτηµα της κατάταξης σε µισθολογικά κλιµάκια υπαλλήλων, που διορίστηκαν ή µετατάχθηκαν στη ∆.Ε. κατηγορία, χωρίς απολυτήριο Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αλλά....

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ