«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 17 Αυγούστου 2016

Αφαίρεση σημαντικών αρμοδιοτήτων από τους Δήμους

Αφαίρεση σημαντικών αρμοδιοτήτων από τους Δήμους
Για άλλη μια φορά, και χωρίς να ερωτηθεί η Αυτοδιοίκηση α' Βαθμού, η Κυβέρνηση προχωρεί εν κρυπτώ στην αφαίρεση αρμοδιοτήτων.
Σειρά αυτή τη φορά έχει η αφαίρεση από τους Δήμους της αρμοδιότητας αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο «Νέο Θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Η αφαίρεση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων θα προκαλέσει μεγάλη ζημία στα οικονομικά των Δήμων, οι οποίοι ήδη έχουν υποστεί τεράστιες περικοπές.
«Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι....

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ