«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015

ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δημοπρατείται από το Δήμο Αγρινίου στις 08/09/2015 το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ∆.∆. ΑΓΡΙΝΙΟΥ».


Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 180.000,00€ με Φ.Π.Α. Η παραπάνω δαπάνη έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό δαπανών με...
ΚΑ: 30-7323.016. Η υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2015 ανέρχεται στο ποσό των 80.600,00€ με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 2015.

Το έργο προβλέπει την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης οδών, τεχνικών και τσιμεντόστρωση οδοστρωμάτων εντός του Καλλικρατικού Δήμου Αγρινίου.
Συγκεκριμένα  θα κατασκευαστούν τοιχία αντιστήριξης στις  Δημοτικές  Κοινότητες  Αγρινίου (στην περιοχή Δύο Ρεμάτων), Αγίου Κων/νου, Καινουρίου καθώς και στις Τοπικές Κοινότητες Γουριώτισσας,  Ελαιοφύτου, Γαβαλούς,  Σαργιάδας, Πεντακόρφου, Παπαδατών και  Κυπαρίσσου. Επίσης προβλέπονται τσιμεντοστρώσεις για την αποκατάσταση των οδοστρωμάτων .

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα (10) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Επίσης δημοπρατείται από το Δήμο Αγρινίου την 01-09-2015 και το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.034.000,00 € που χρηματοδοτείται από πιστώσεις:  Α. ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 600.000,00 € (ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ) Β. Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 434.000,00 € (ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ).

«Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να δίνει λύσεις σε όλα τα θέματα καθημερινότητας των δημοτών και  για να τα καταφέρουμε, με   τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος,  ενεργοποιήσαμε ολόκληρο τον υπηρεσιακό μηχανισμό μας. Προχωράμε  με σχέδιο και είμαστε βέβαιοι ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, τελικά θα πετύχουμε τους στόχους μας» ανέφερε ο Δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου.