«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020

Ο Διοικητής του Γ.Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Σχετικά με τα δημοσιεύματα στα Μ.Μ.Ε. που αναφέρονται στις εκτελούμενες Χημειοθεραπείες στο Νοσοκομείο Αγρινίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ- Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
                         
Σχετικά με τα δημοσιεύματα στα Μ.Μ.Ε. που αναφέρονται στις εκτελούμενες  Χημειοθεραπείες στο Νοσοκομείο Αγρινίου δηλώνουμε κατηγορηματικά τα εξής:

Ουδέποτε  ετέθη θέμα διακοπής των συγκεκριμένων τύπων Χημειοθεραπειών ούτε από την Διοίκηση του Νοσοκομείου ούτε από την προϊσταμένη αρχή της 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία δε του Διοικητή του Γ.Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ με δημοσιογράφο μέσου κοινωνικής δικτύωσης όταν του ετέθη θέμα καταγγελιών (χωρίς να κατονομάζονται οι καταγγέλλοντες) για διακοπή της συγκεκριμένης Θεραπείας ,ο Διοικητής του Γ.Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ απήντησε επί λέξη:
<< Διαψεύδω κατηγορηματικά τις καταγγελίες αυτές περί διακοπής των Χημειοθεραπειών που εκτελούνται στο Νοσοκομείο ως ανακριβείς ψευδείς και κακόβουλες.
Καθήκον της Διοίκησης είναι να μεριμνά ώστε η   εκτέλεση των συγκεκριμένων χημειοθεραπειών να γίνεται  υπό συνθήκες πλήρους  ασφάλειας των ασθενών και παράλληλα να φροντίζει για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών-πολιτών. 
Και προς αυτή την βούληση ενεργούν τόσο  η διοίκηση του νοσοκομείου όσο  και η Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
Και φυσικά ως πρωταρχικός στόχος και σκοπός  είναι η εξεύρεση και πρόσληψη ειδικού ΙΑΤΡΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΟΥ ο οποίος θα είναι επιστημονικά και κατά νόμο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και εκτέλεση του συγκεκριμένου τύπου Χημειοθεραπειών .>>
Δεν γνωρίζω τους λόγους της μη δημοσίευσης της δήλωσης την ίδια μέρα.
Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να ενεργεί, να απαιτεί  και να διεκδικεί μέσα από οργανωμένες προσπάθειες, πέρα από κάθε άλλη  σκοπιμότητα,  την καλυτέρευση και την δημιουργία περισσότερων υποδομών στα Δημόσια Νοσοκομεία  που να καλύπτουν στις υπάρχουσες συνθήκες όλο και περισσότερες κατηγορίες  θεραπειών.
Αυτό θα συμβάλει στην αποφυγή και της ψυχικής τους ταλαιπωρίας και στην οικονομική τους ανακούφιση.
                                                                                                                                                 
                                                                                    Ο   ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                                                            ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

                                                                               ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΩΛΗΣ